Ei omassa varassa

Ei omassa voimassa eikä varassa vaan Kristuksessa

16.3.2016 puheeni Hyvinkään vanhassa kirkossa. Laitan näkyviin ihan siinä muodossaan kuin puhe oli kirjoitettuna. Puhuttuna se aina muokkautuu itse tilaisuudessa.

Tänään aion puhua keskeisistä asioista, sydämelleni nostetuista.
Aiheeni on ”Ei omassa voimassa eikä varassa vaan Kristuksessa”. Otan esille raamatunpaikkoja, jotka eivät ole helppoja. En puhu teologina, olenhan hammaslääkäri koulutukseltani. Nyt olen eläkkeellä. Kuitenkin olen ollut paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa työni puolesta ja seurakuntaelämässä. Vaitiolovelvollisuus on myös tuttu käsite, jota noudatan. Opin nimittäin paljon ihmisiltä, joiden kanssa teen matkaa, mutta en puhu silti koskaan julkisesti yhdenkään ihmisen asioita. Jumala opettakoon meille kaikessa hienotunteisuutta ja ymmärrystä toisiamme kohtaan. Olemme jokainen niin keskeneräisiä ja heikkoja.

Rakas harrastukseni on ollut vanha hengellinen kirjallisuus, etenkin Lutherin kirjat, sekä häneen liitetty kirjallisuus. Sen vuoksi rohkenen puhua nyt tänne kutsuttuna.

Minulle on tärkeä näkökohta se, että Kristus on meille lahja. Häneen, hänen pyhään elämäänsä, ristin kuolemaansa ja ylösnousemukseensa sisältyy ääretön Jumalan lahja, elämä, kirkkaus ja turva. Kristuksessa on minulle hengellisen elämän aarteet kätkettynä.

Erityisesti Kristuksen kärsivä rakkaus, hänen runneltu ja piinattu olemuksensa, myös hänen kärsimänsä kiusaukset ja häpäisyt merkitsevät paljon. Hän eli ilman syntiä, mutta kohtasi maan päällä ihmisenä suurta kipua niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Voin ajatella tätä kaikkea, kun ymmärrän, että on kyse Jumalan lahjasta minulle, meille kaikille. Tässä ei ole, eikä voikaan olla kyse esimerkistä. Olen kristittynä Kristuksen seuraaja, mutta en niin, että voisin edes kuvitella ikään kuin pyrkiväni matkimaan hänen ainutlaatuista, pyhää ja synnitöntä elämäänsä. Tahdon vain salatulla tavalla kiinnittyä häneen ja uskoa häneen. Tahdon oppia luottamaan häneen ja Jumalan aikatauluihin ja aivoituksiin.

Hebrealaiskirje:
12:1-3: Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
Nostan katseeni Kristukseen, ristin Herraan ja Vapahtajaan. Näin myös pyhät ennen meitä panivat toivonsa tulevaan Messiaaseen. Aabraham on elävän uskon isä. Kun Mooseksen kautta annettiin laki, Jumala jo vakuutti olevansa armahtavainen ja uskollinen Jumala, suorastaan huusi tärkeän asiansa. 2.Mooseksen kirja: 34:6: Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ”Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,…”

Minulle tuo kohta lakia annettaessa on merkinnyt paljon, koska laki on täysin ehdoton ja pyhä. Se on joka suhteessa sen yläpuolella ja ulkopuolella, mitä ihminen voi täyttää parhaimmissakaan olosuhteissa. Siinä on täydellinen ja kestävä rakkaus ilmoitettuna ihmisen suhteesta Jumalaan ja lähimmäiseen.

Kun saatana ”käyttää” lakia, sen syytökset saavat ihmisen yrittämään vääränlaista uskonnollista lain täyttämistä. Tähän sortuivat jo juutalaiset fariseukset sekä katolinen kirkko. Tätä julistetaan usein nykyisinkin. En sano, että tämä on vallan väärinkään aivan joka tilanteessa. Jumala voi käyttää myös itse perkelettäkin, kuten olen Lutherilta oppinut. Lain työkin saattaa viedä epätoivoon ja umpikujaan, josta vain Jumalan armo ja ristin evankeliumi voi vapauttaa.

Kuitenkin voi ehkä sanoa, että Jumalan Pyhä Henki käyttää pyhää lakia toisin. Hän vaikuttaa ihmisen omassatunnossa synnin tunnon ja hädän, joka vie auttajan luokse, Kristuksen turviin. Me saamme nostaa päämme. Meidän ei tarvitse katsoa Kristusta, Jumalan voideltua, ja kärsivää palvelijaa kuin kaukaa, tai kuin pelottavaa tuomaria. Me saamme katsoa häntä ristillä puolestamme kärsineenä ja kuolleena Vapahtajana. Hän kulki alennustien tähtemme. Juuri tämän kaltaista Kristukseen turvaamista ei vihollinen voi sietää eikä kestää. Joskus olen itse sanonut lapsekkaasti kiusattuna ollessani: ”Mutta minä ainakin turvaan Kristukseen”.

Kristus on meille lahja. Hän on myös elämän antaja ja hyvän hedelmän kypsyttäjä. Hän on kuin viinipuu, missä meidän tulee olla kiinni. Joh. 15:4: Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.

Otan vielä Room. 6:5-6: Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;…
Tässä on vaikea kohta ”vanhasta ihmisestämme”. Siinä Paavali muistuttaa, että tulee vaeltaa uudessa elämässä, ei vanhassa. ”Liha” on sitä, että uskovakin on ihmisenä vielä Jumalan vastainen, syntiin ja kovuuteen taipuvainen. Juuri uskossa oleva, Jumalan äänelle herkkä ihminen, kokee tämän kipuna ja suruna. Paavali muistuttaa, että vanha ihmisemme on naulittu Kristuksen kanssa ristille. Paavalin kuvaama Kristus-yhteys oli niin syvä, että sitä on melkein mahdotonta ymmärtää.

Tässä on mielestäni meille kehotusta elää uutena ihmisenä nimenomaan Kristuksen yhteydessä hyläten ”vanhan ihmisemme” väärät päämäärät. Silti näen siinä myös suuren lohdun sanoman. Saamme elää Kristuksessa tietäen, että kaikki se synti, kipuilu ja murhe, mitä ”vanha ihmisemme” tai ”lihamme” meille aiheuttaa, on syvällisellä tavalla Jumalan tiedossa, ja kaikki se on hänen Pojassaan ristillä. Se on kuin hänen päälleen laitettuna, ja meiltä pois otettuna. Se on viattoman syyksi ja taakaksi annettu. Me ymmärrämme hyvin sen, ettei tämä vie meiltä pois vastuuta, eikä anna lupaa huolettomuuteen synnin suhteen. Näin väärin meistä ei kukaan saata tätä ymmärtää.

Kristus riippuu ristillä runneltuna ja kärsivänä maailman synti harteillaan. Emme voi ajatella häntä ikään kuin esimerkkinä. Tässäkään mielessä meistä ei ole hänen seuraajikseen, ei myöskään lain täyttämisessä. Kuitenkin kärsimyksissä täällä eläessämme saamme muistaa, että Kristuskin kulki alennuksen tien. Hänestä ei tullut mitään suurta ihmisten silmissä. Eikä meistäkään pidä tulla suuria. Kristus on meitä lähellä, meissä, kaiken kärsimyksen ja halveksunnankin keskellä. Hän ei ole meidän kanssamme tuomarina, vaan Hyvänä Paimenena, joka on jo antanut henkensä edestämme. Hän tahtoo pitää meidät yhteydessään –aina ja ikuisesti.

Olemme saaneet Pyhän Hengen lahjan sisimpäämme. Kristuksen Henki ei vie meitä lakihenkiseen elämään, vaan Jumalan lapsen elämään. Siinä huudahdamme ”Abba”, ”Isä”. Kristittyjen ahdistus on usein erilaista ja syvää tässä maailmassa. On paljon sitä, mistä meidän ei tule syyttää itseämme. Usein saamme myös iloita ahdistuksissa ja kärsimyksissä, kun ymmärrämme sen kuuluvan osaamme maailmassa. Otamme kaiken vastaan Jumalalta. Tyydymme siihenkin, ettemme ymmärrä Jumalan aivoituksia ja tarkoitusta. Hän tahtoo pitää yhteydessään ja viedä perille. Sen tiedämme sanasta. Johanneksen evankeliumi:
6:37: Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.

Emme ole yksin. Emme ole suuria. Emme ole vahvoja.
Meillä on myös jokin erityinen vastus ja taakka Kristuksen todistajina. Samoin tunnen eräänlaista tämän ajan kasvattamaa levotonta henkeä. Voisin sanoa, että on hyvin vaikea keskittyä olennaiseen ja pyrkiä oppimaan tuntemaan Kristusta. 2Kor. 10:5: Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.
Biblia (1776)
Ja me maahan lyömme aivoitukset ja kaiken korkeuden, joka hänensä korottaa Jumalan tuntemista vastaan, ja vangiksi otamme kaiken ajatuksen Kristuksen kuuliaisuuden alle,
Ruotsi (1917)
Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.

Pidän tuosta Biblian käännöksestä. Sen suuntainen on myös vanha ruotsinkielinen käännös. Usein ajatellaan uskoa ja järkeä vastakkain. ”Luovu järkevästä ajattelusta, ja usko ainoastaan, niin saat voiman tai paranet”. Mielestäni asia ei ole näin. Kyllä Jumala vetoaa ymmärrykseemme hyvin usein. Ehkä jopa tätäkin kohtaa lukiessamme voimme ajatella, että vain aidosti hengellinen ymmärtäminen ja opetuksen vastaanottaminen kiinnittää Kristukseen, ja tuo sitä Jumalan tuntemista mikä jotaa perille kirkkauteen saakka.

Ei tämä maailma, eikä myöskään hengellinen maailma, tahdo useinkaan tuntea Kristusta hänen kärsimisessään ja kuolemassaan. Kristuksen alennustie on pahennus. Tässä on jotain sellaista vastustusta, mihin törmään niin itsessäni kuin laajemminkin. Kuitenkin juuri tässä on pohja ja kallio koko kristilliselle elämällemme.

Ceta Lehtniemi

Kehotan erityisesti palaamaan kommentteihin, jotka näkyvät punaisella ennen kirjoitukseni/puheluonnokseni otsaketta. Ne ovat juuri keskeisessä asiassa, ja tavattoman Kristusta korottavia.

 

Takaisin sivulle Mitä uutta? Tervetuloa!

Mikä minä olen

Mikä minä olen, Raamatun ihmiskuva
Niilo Syvänne, 1981 Kirjapaja

Teologian tohtori Niilo Syvänne (1900-1986) on toiminut mm. sairaalateologina, ja häntä pidetään yhtenä sairaalasielunhoidon uranuurtajana. Hän on kirjoittanut ja suomentanut useita kirjoja. Tässä valitsemassani kirjassa on kymmenen lukua. Käsittelen niistä tässä artikkelissa vain viittä ensimmäistä. Ne liittyvät keskeisesti Raamatun ihmiskuvaan. Seuraava luku kirjassa käsittelee lyhyesti sairauksia henkien taistelun näkökulmasta, sen ohitan. Kirjan loppuosaan, joka käsittelee ihmistä Jumalan yhteydessä, palaan mahdollisesti toisessa artikkelissa. Minulla on paljon suoria lainauksia kirjasta. Siitä huolimatta käsittelen aiheita hieman kirjasta poikkeavassa järjestyksessä. Kannen kuva on Hannu Konolan maalaus ”Valoon”.

Sanoilla on suuri merkitys. Usein niiden merkitys on muuttunut eri aikakausina ja eri alueilla. Länsimaihin on tullut myös sellaisia kreikkalaisia sanoja, joita ei esiinny lainkaan Raamatussa. Yksi tällainen sana on persoona. Tuo sana ei riitä kuvaamaan ihmistä. Myös opissa Jumalan kolminaisuudesta puhuttiin Jumalan kolmesta persoonasta, mikä vastaa huonosti Raamatun kieltä. Seuraavat luvut selventävät asiaa edes jollakin tavoin.

Raamatun ihmiskuvan peruskäsitteet
Luomiskertomukseen liittyy kuvaus ihmisen suhteesta muuhun luotuun. Samoin siinä kuvataan ihmisen sisäinen rakenne. Elämän henkäys teki ihmisestä elävän olennon. Koko ihminen tuli eläväksi sieluksi. Sielu ei ollut jokin lisä, vaan se kuului alun perin ihmisen olemiseen. Ihmisessä ei voinut enää olla mitään pelkästään ruumiillista.

Raamatussa ei ole vastakohtaa ruumis – sielu. Ruumis kuuluu sieluun ja sielu ruumiiseen. Sielu merkitsee Raamatussa kaikissa yhteyksissä yksilöä, kaikkia niitä piirteitä, joiden avulla yksilö voidaan erottaa muista omaksi henkilöllisyydekseen. Myös kuoleman jälkeen elämä on ruumiillista elämää, jossa voimme tuntea toisemme.

Kuvatessaan ihmispersoonaa kokonaisuutena, ihmistä ainutkertaisena yksilönä Raamattu käyttää sanaa sielu, hepreaksi nefes. Tämä sana suomennetaan usein sanalla elämä. Tällä tarkoitetaan elämää, jota kukin yksilö elää Jumalan kädestä lähteneenä ainutkertaisena olentona. Sanaa sielu käytetään tästä syystä myös sanan itse asemesta. Toinen tärkeä ihmistä kuvaava sana on henki, hepreaksi ruah. Tämä käsittää myös koko ihmisen, ihmisen panoksen ja vastauksen kaikkiin elämän ilmiöihin. Kyse on myös ihmisen liittymisestä kaikkeen ympärillä olevaan, muihin ihmisiin ja Jumalaan.

Sydän kuvaamassa ihmisen kokonaisuutta
Sielun ja hengen lisäksi Raamattu kuvaa ihmispersoonan kokonaisuutta sanalla sydän. Ajatukset ja tunteet vaikuttavat sydämeen ja sen mukana koko elämään, ruumiilliseenkin elämään. Sydän iloitsee, sydän on sairas, sydän on murtunut. Vielä konkreettisemmin ilmaistaan persoonan kokonaisuutta sanalla liha.

Sydämen merkityksestä kerrotaan myöhemmin näin. Sydän on ennen muuta henkisen elämän keskus. Raamatun psykologia ei ole oppia sielunelämästä, vaan sydämestä, henkisestä elämästä. Sydän on tunteitten ilmaisija, mielikuvien paikka, ja myös ajatuksen ja tiedon keskus. Suomalaisessa Raamatussa sana sydän, suomennetaan usein sanalla ajatus. Joskus sydän merkitsee ajatuksen suuntaa, halua ja taipumusta ( 2. Moos. 35:21; Jes. 10:7). Tällöin heprean sydän suomennetaan sanalla mieli.

Sydäntä kuvataan usein siveellisen elämän tai vastuun keskuksena. Puhdas, suora, vilpitön, uskollinen tai paha, paatunut, nurja, vilpillinen; nämä ovat sydämeen liitettyjä adjektiiveja. Sydäntä merkitsevä sana on käännetty joissain kohdin sanalla omatunto, jota ei esiinny heprean kielessä.

Ihmisen ruumiin, sielun ja hengen kiinteä yhteys
Raamattu käyttää elävästä, ihmisen aineellisuudesta, ravinnosta, lämmöstä ja levosta riippuvasta ruumiista sanaa liha, hepreaksi basaar, kreikaksi sarks. Ruumiilliseen vaikuttavasta henkisestä elämästä, tunteesta, tiedosta ja tahdosta käytetään sanaa sydän, hepreaksi leeb, kreikaksi kardia.

Raamatun kielellä on vaikea koettaa selittää ruumiillisen ja henkisen välistä vuorovaikutusta. Ei voi käyttää sanaa sielu, koska se ei merkitse Raamatussa milloinkaan aineellisen vastakohtaa. On tyydyttävä sanaan henkinen. Sen vastakohtana on sana aineellinen.

Persoonan yhteys elämän todellisuuteen tapahtuu aistien välityksellä. Näin ihmisen koko henkinen elämä on tiukasti kiinni ruumiissa. Samalla kuitenkin tiedämme, että itse havaitseminen, tiedon saaminen ulkomaailmasta on henkinen tapahtuma. Silmäkään ei sellaisenaan näe, vaan antaa ainoastaan kuvan. Samoin on kuulon laita. Kaikki ajatustyö näkemisen ja kuulemisen onnistumiseksi opitaan vähitellen, jos opitaan. Puhumme myös Jumalan korvista ja silmistä.

Sielun kadottaminen ja löytäminen
Sielun kadottaminen merkitsee usein kuolemaa. Kuitenkin löydämme myös paljon syvällisemmän merkityksen. Kyse on koko elästämme ja persoonastamme. Meissä voi jotain kuolla. Synti tuhoaa. Meissä voi myös säilyä arvokkain. ”Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua” (Matt. 10:28)

On kyse elämän arvoista, persoonasta. ”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielullensa (elämällensä) vahingon. Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa (elämänsä) lunnaiksi?” (Matt.16:26)

Meikäläisessä uskonnollisessa kielessä ”sielun pelastumisella” tarkoitetaan yleensä autuaaksi tulemista toisessa elämässä. Raamatussa painopiste sielusta puhuttaessa on tässä elämässä, sen arvoissa ja persoonan eheydessä.

Ylösnousemisen yhteydessä Raamattu ei käytä sanaa sielu, vaan henki. Liha ei peri Jumalan valtakuntaa. Raamattu ei puhu sielun kuolemattomuudesta. Sielu liittyy ihmispersoonan, yksilön kokonaisuuteen. Raamattu puhuu sen sijaan ylösnousemuksesta ja hengellisestä ruumiista.

Liha ja henki
Paavali käyttää ruumiista kreikkalaista sanaa sarks. Se ei merkitse hänelle ihmisruumiin kokonaisuutta. Se voitaisiin ehkä suomentaa sanalla lihallisuus. Se merkitsee ensiksi kaikkia niitä ominaisuuksia, joita ihmisellä on luomisen perusteella, ihmispersoonan aineellista puolta.

Paavalille liha on myös henkinen käsite. Se on tärkeä sana Paavalin teologiassa. Liha ei merkitse hänelle vain aineellisuudesta johtuvaa heikkoutta, vaan eniten henkistä asennoitumista, kaikkea sitä mitä syntiinlankeemus toi tullessaan.

Lihan ja Hengen välinen taistelu
”Liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan” (Gal. 5:17) Usein ajattellaan, että tässä on kysymys taistelusta aistillisuutta, seksuaalisuutta vastaan. Näin ei asia ole. Hengen ja lihan välinen taistelu on Jumalan Hengen, Jumalan tahdon ja Jumalasta luopuneen ihmisen tahdon eli lihan välinen taistelu.

Synti henkien taisteluna
Synti on aina henkinen asia, joka liittyy tahtoon, ajatuksiin, itsensä tehostamiseen ja korottamiseen. Sen olemuksena on pyrkimys olla niin kuin Jumala, kieltää Jumala. Tämä synnin olemus keskittyy yhteen persoonaan ja tahtoon, Saatanaan. Kyseessä on henki, joka ei ole paikkaan sidottu. Emme puhu siis olennosta, koska tämän ymmärrämme yhteen paikkaan sidotuksi hahmoksi.

Jumala on henki ja persoona. Se merkitsee sitä, että Jumala ei ole aikaan ja paikkaan sidottu tähän maailmaan kuuluva olento. Suurin synti, jota vastaan koko Vanha testamentti soti, oli epäjumalanpalvelus eli Jumalan aineellistaminen ja olennoksi tekeminen. Raamattu ei kiellä kuvan tekemistä, kun varmasti tiedetään, että kuva on symboli. Ei saa syntyä sitä vaaraa, että ainetta, esineitä tai paikkoja, ryhdytään palvomaan.

Saatana on persoona ja henki. Hänestä ja hänen enkeleistään ei saa tehdä tähän maailmanaikaan ja paikkaan kuuluvia olentoja. Ei saa tehdä kuvaa hengestä. Meedio saattaa itsensä hurmoksiin ja luo kuvan siitä, että vainaja voidaan tehdä olevaksi tähän aikaan. Tämä on myös tavallaan hengen ”aineellistamista”, kiellettyä kuvan tekoa.

Synti on aina ensin henkinen asia, ajatuksen, halun ja pelon synnyttämä asenne ja vasta sen jälkeen teko. Me tajuamme Synnin voiman usein vasta silloin, kun näemme synnillisten tekojen seuraukset. Olennaisinta ja vaarallisinta synnissä on sen henkinen alkuperä, ajatus.

Lyhyesti Jumalan rakkaudesta
Uusi testamentti käyttää rakkaudesta sanaa agapee ja verbiä agapaoo. Se on yleistynyt heprean kielisestä sanasta ahab Raamatussa käytettäväksi erikoissanaksi rakkaudesta. Se onkin luonnollista, koska Raamattu, sekä Vanha että Uusi testamentti, näkee rakkauden kokonaan uudessa valossa, jota ei esiinny missään muussa uskonnossa.

Agapee on nsinnäkin Jumalan rakkautta ihmistä ja langennutta maailmaa kohtaan. Se ei ole säälivää rakkautta. Jumala rakastaa langennuttakin, Jumalaa vastaan kapinoivaa ihmistä. Se on armahtavaa rakkautta, joka ei väheksy ihmisen syntisyyttä. Se on pyhää rakkautta, joka näkee synnin suuruuden, mutta rakastaa juuri siksi, että langennut tarvitsee anteeksiantoa. ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”(1 Joh. 4:10) Näin Jumalan rakkaus on luovaa rakkautta.

Jumalan rakkaus ilmenee hänen pelastusteossaan, siinä että hän omasta aloitteestaan lähetti Poikansa maailmaan. Se ei ollut vastauksena meidän pyyntöihimme. Jumala toimi silloin, kun me vielä olimme hänen vihollisiaan.

Ceta Lehtniemi

ZEN -väitetty Totuus -vertailua kristinuskoon

27.1.2016 Lohjalla Ceta Lehtniemi

Kirjoitin aiheesta ZEN lainaamani kirjan pohjalta noin kahdeksan vuotta sitten. Olin seurannut muutaman vuoden ajan miten tietoisuuteen, ykseyteen, kokemuksellisuuteen ja sisäisen maailman luovaan totuuteen viitattiin yhä useammin myös kristillisissä yhteyksissä. Nyt olen törmännyt yllättävän usein Mindfulness-meditaatioon. Sen vuoksi kaivoin tämän vanhan kirjoitukseni esille näiltä omilta kotisivuiltani. Kun se on nyt artikkelina, siitä voi myös keskustella. Pdf-muodossa zen-vertailua-kristinuskoon-ceta-lehtniemi

ZEN perimmäinen Totuus, Osho Bibliography, 1997

Ohessa tiivis yhteenveto kirjasta ZEN perimmäinen totuus, kerron sen tärkeimmistä periaatteista. En katkaise heti kritiikillä tai omilla huomautuksilla. Sen sijaan kirjoitan loppuun mielipiteitäni ZEN ajattelusta ja meditaatiosta. Erityisesti paneudun siihen miten se suhtautuu kristinuskoon. ZEN meditaatioon liittyen sanoo norjalainen teologian professori suomalaisessa kristillisessä lehdessä ”Vantaan Laurissa”, vuonna 2003 seuraavaa: ”Koen, että on mahdollista sulkea pois oman ajattelun rakenteet ja astua kynnyksen yli. Ja sisällä odottaa Jumala yhtä lähellä kuin sydämenlyönti”. Juuri edellä olevaan käsitykseen tahdon puuttua kriittisesti. Seuraava värillinen teksti on kaikki otettu lyhentäen kirjasta (alleviivaukset kirjoittajan):

Mitä on totuus?

Mitkään sanat eivät voi vangita totuutta. Totuuden voi ainoastaan kokea, sen voi elää, mutta sitä ei voi pukea sanoiksi. Jos alat uskoa oppeihin, et koskaan tavoita totuutta. Totuus voi avautua vain kokemuksen kautta. Uskomuksista ei ole apua; kaikki uskomukset luovat esteitä. Usko on vain helppo oikotie.

Uskominen ei vaadi muutosta tietoisuudestasi, mutta ellei tietoisuutesi muutu, usko on vain lelu. Voit leikitellä sillä, voit huijata sillä itseäsi, mutta se ei anna sinulle mitään olennaista.

Totuus on kaikkialla ympärilläsi ja sisäpuolellasi. Voit kohdata sen; se on tässä ja nyt. Totuus on elävässä elämässä, siinä, että elää tietoisesti. Sitä on perimmäinen totuus.

Totuus on luonteeltaan kokemuksellista, eikä sitä voi välittää toiselle. Jos elät johtopäätöksiä tehden, saavutat sen mikä on toisarvoista. Jos elät kokemuksen kautta, saavutat sen, mikä on ensiarvoisen tärkeää.

Totuus muuttuu jatkuvasti; se ei ole pysyvä ilmiö.

Totuus voidaan tuntea vain hiljaisuudessa.

Sinä olet totuuden pyhäkkö.

Irti mielestä, irti aiemmista yhteyksistä, irti uskonnoista

Jumala on yhtä kuin syvimmän olemuksesi kokemista. Kun lepäät omassa sisimmässäsi, tiedät tämän.

Sinä olet totuuden pyhäkkö, eivät raamattu, koraani, vedat. Siispä ainut tapa tavoittaa se, on kääntyä sisäänpäin. Juuri tästä on kysymys meditaatiossa. Sen tähden zen ei ole kiinnostunut opinkappaleista. Zenin pyrkimyksenä on auttaa sinua löytämään oma olemuksesi.

Mielellä ei voi olla aitoa yhteyttä todellisuuteen. Kun ihminen elää mielessään, hän elää typeryksen tavoin. Heti kun annat mielen päästää sinut irti, koet jumaluuden läsnäolon. Meditaatio tarkoittaa ”ei-mielen” tilaa, ajatuksettoman mielen tilaa. Meditaatio ei tarkoita ”mietiskelyä”. Meditaatio tarkoittaa sitä, ettei ajattele mitään. Se tarkoittaa sitä, että ajatukset häviävät ja vain puhdas tietoisuus, puhdas läsnäolo jää jäljelle.

Kun alat meditoida, kohtaat vanhempasi, kohtaat kaikki ne ihmiset, joihin olet ollut yhteydessä. Sinun on irrottauduttava heistä, sinun on tuhottava heidät sisäisesti; sinun on opeteltava olemaan yksin. Ja lopulta kohtaat sisäisesti Buddhan, Mestarin, mutta sinun on kuvaannollisesti tapettava hänet kuten muutkin. Sinun on oltava täysin yksin.

Joskus Mestari on käytettävissäsi, hän, joka on valaistunut, hän, joka on tullut tuntemaan todellisen olemuksensa. Kun hänen läsnäolonsa ja oppilaan avoimuus kohtaavat, liekki syttyy ja jotain kerta kaikkiaan tapahtuu.

Sillä hetkellä, kun ihminen herää, hän vapautuu; hän vapautuu politiikan ja uskonnon kahleista. Hän on uskonnollinen, mutta vapaa kaikista uskonnoista. Ei voida sanoa, että hän on muhamettilainen tai että hän on hindu. Ihmiskunnan kehitys on saavuttanut pisteen, jossa tarvitaan kipeästi uutta tietoisuutta, joka vapauttaa ihmisen politiikan ja uskonnon kahleista. Vältelläksesi jumalaa, tottelet pappia ja luet raamattua.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Aallot ovat olemassa, mutta eivät erillään merestä. Niin mekin olemme olemassa, mutta emme erillämme tietoisuuden valtamerestä. Koko olemassaolo on kiinteästi, syvällisesti yhteydessä kaikkeen. Puut vaikuttavat sinuun, sinä vaikutat puihin. Tähdet vaikuttavat sinuun, sinä vaikutat tähtiin. Olet osa maata, maa on osa sinua. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Jumala on tämä kaikkeus. Et voi olla olemassa erillisenä.

Sisäinen tyhjyyden tila

Kun olet hetken hiljaisuudessa, huomaat yhtäkkiä, että sisälläsi on tyhjyys, ettei sisälläsi ole mitään. Jos katsot sisäänpäin, et löydä itseäsi. Sen tähden ihmiset eivät katso sisäänpäin; he pelkäävät.

Zen tähdentää, ettei ole olemassa syntisiä eikä pyhimyksiä. Mikään ei ole hyvää eikä mikään ole pahaa. Kun katsot sisäänpäin, siellä ei ole sen enempää pyhimystä kuin syntistäkään, ei hyvää eikä pahaa -ei elämää eikä kuolemaa. Kaikki eroavaisuudet katoavat.

Tuossa tyhjyyden tilassa ihminen yhtyy jumalaan. Ihminen on yhtä jumalan kanssa -niin kuin on ollut hamasta alusta asti.

Perimmäinen totuus

Olet olemassa vain kun et ole olemassa, sillä olet olemassa vain kun egosi on hävinnyt ja olet itse jumala. Tämä on perimmäinen totuus.

Perimmäinen totuus on perusolemuksesi. Zen kutsuu sitä perimmäiseksi totuudeksi; muut uskonnot kutsuvat sitä jumalaksi. Jos siis haluat oppia tuntemaan perimmäisen totuuden, sinun on etsittävä sisältäsi alkuperäistä, todellista olemustasi, joka oli olemassa ennen kaikkea muuta.

Hiljaisuus, ajatuksettoman mielen tila

Hiljaisuus on aina läsnä. Ääni voidaan luoda, mutta ei hiljaisuutta. Sillä hetkellä, kun ääntä ei enää ole, vallitsee hiljaisuus. Ajattelua voi verrata ääneen, meditaatiota hiljaisuuteen. Siksi kaikki uskonnot ovat tavalla tai toisella etsineet tuota hiljaisuutta, josta kaikki saa alkunsa.

Kun ihminen ei enää ajattele, vallitsee ykseys, yhteisyys; olemassaolo on kokonaisvaltainen kokemus, jossa ei ole kaksijakoisuutta. Kaikki rajat katoavat, yhtyvät toisiinsa. Kaikki on yhtä; hennoin ruohonkorsi on yhtä suurimman tähden kanssa.

Tiede tuntee ihmisen ulkopuolella olevan, ei sitä mikä on hänen sisällään. Tiede tuntee kehon, ei sielua. Se tuntee maailman, ei Jumalaa. Se tuntee sen, mikä on toisarvoista.

Sinun on laskeuduttava sille aallonpituudelle, missä totuus sykkii, sinun on laskeuduttava hiljaisuuteen. Tätä tilaa kutsutaan ajatuksettoman mielen tilaksi. Ajatukseton mieli oli olemassa ennen kuin sinun mielesi oli olemassa.

Mieli on vain verho

Mieli on vain verho, kuin kaapu, johon olet verhoutunut. Voit pujahtaa siitä pois. Huumeet auttavat ihmistä tulemaan pois mielestään, ne antavat ihmiselle rohkeuden katsoa maailmaa ajattelematta. Tämän vuoksi tulevaisuudessa käydään taistelu huumeiden ja meditaation välillä. Ihminen valitsee joko huumeet tai meditaation.

Sinä synnyit vailla mieltä. Ihminen ei voi päästä eroon luonnollisesta, mutta hän voi päästä eroon keinotekoisesta.

Olemisen tilassa sulaudut todellisuuteen

Olemisen tilassa ihminen voi oppia tuntemaan olennaisen, ei ajattelemalla. Et pidä itseäsi tarkkailijana, joka on erillään kokonaisuudesta. Kohtaat todellisuuden, yhdyt ja sulaudut siihen. Silloin ihminen tietää. Tällaista tietämystä ei voi kutsua ”tiedoksi”. Kyse on pikemminkin rakkaudesta kuin tiedosta.

Mitä enemmän koet, sitä suuremmalta salaisuudelta elämä tuntuu. Uskonto on mystiikkaa, uskonto on magiaa, koska uskonto ei lähesty elämää mielen kautta.

Meditaatio – tavoitteena tyhjyys

Uskonnollisuus voidaan tiivistää yhdeksi sanaksi -meditaatioksi. Tai voit kutsua sitä hiljaisuudeksi – sellaiseksi, jossa miltei lakkaat olemasta. Sisimpäsi on täysin hiljainen, sisäinen rauha on rikkumaton. Vasta sellaisessa hiljaisuudessa voit alkaa kuulla totuuden hiljaisen, hennon äänen. Voit kutsua sitä Jumalaksi, voit kutsua sitä sieluksi.

Kun mielessäsi ei ole ajatuksia, elät tässä hetkessä; silloin sinun ei ole mahdollista paeta todellisuutta. Tietoisuus, johon ei liity ajattelua, on tavoite. Olet täysin tyhjä.

Tie olemiseen kulkee kuoleman kautta, antautumisen kautta. Se tie kulkee hiljaisuuden kautta. Mutta hiljentyminen ei ole helppoa; hiljentyminen on äärimmäisen vaikeaa.

Monissa perinteissä ihmiselle annetaan mantra, eräänlainen hokema. Mestari antaa sinulle mantran. Kuitenkin meditaatio alkaa hiljaisuudesta, ei mantrasta, vaikkakin mantrasta voi olla apua.

Tule tietoiseksi – sinä itse olet totuus

Tottumukset ja tavat tekevät elämästä mekaanista. Yritä päästä niiden yli, tule tietoiseksi.

Kun näet jonkun tekevän virheen, niin ennen kuin hyökkäät hänen kimppuunsa, katso ennemminkin itseäsi -miten itse toimit. Jos voit katsoa kaikkien virheitä ja voit antaa noiden virheiden muistuttaa sinua omista virheistäsi, elämäsi muuttuu perinpohjaisesti. Silloin kaikista ihmisistä tulee opettajiasi. Silloin koko elämästä tulee mestarisi.

Silloin koko elämä suuntaa katseensa sinua kohti sanoen: ”Tämä ei ole tietoista … tämä on vastuutonta”.

On oikein elää tietoisesti ja väärin elää tiedostamattomasti.

Sinä itse olet totuus!

Kirjan tekstin lainaus päättyy.

 

Miten ZEN suhtautuu kristinuskoon?

Lainaan alkuun professori Lars Aejmelausta, Kristinuskon synty, Kirjapaja Oy 2000:

”Uskonnot voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, historiallisiin ja filosofisiin uskontoihin. Jälkimmäinen uskonnonmuoto on syntynyt, kun joku yksityinen ihminen tai ihmisryhmä on miettinyt syntyjä syviä. Pyhiä asioita pohtiessaan he ovat voineet saada erilaisia näkyjä, ilmestyksiä, ’valaistumisia’ ja kokemuksia, joiden pohjalta on luotu uskonnollisten ajatusten ja sääntöjen systeemejä. Näistä muodostuu kyseisen uskontokunnan kannattajien uskonnollinen totuuspohja, jonka varassa he elävät. – – –  Filosofisen uskonnon vastakohtana on historiallinen uskonto, jollainen myös varhainen kristinusko oli luonteeltaan.”

Mielestäni ZEN kuvaa uskonnollisuutta, jota voisimme nimittää filosofiseksi edellisen lainauksen tapaan. Se ei pohjaa mihinkään historian tapahtumaan tai tapahtumasarjaan. Varsinaisesti uskontona ei Zen periaatteita voine kuitenkaan pitää.

Toinen pääero on siinä, että kristinusko on Kirjan uskonto. Meillä on pyhä kirja Raamattu.

Zenissä puolestaan luovutaan kaikista sanoista ja ajatuksista, niistä suorastaan tyhjennytään.

Kristinuskossa puhutaan mielenmuutoksesta, parannuksesta.

Zenissä riisuudutaan mielestäkin.

Zen sanoo, että totuus on muuttuvaa. Mitään absoluuttista totuutta ei ole.

Kristitylle totuus on se, minkä Jumala on ilmoittanut Raamatussa. Jeesus on itse sanonut: ”Minä olen tie, totuus ja elämä”. Uskomme totuudeksi mm. Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen. Samoin uskomme ristinkuolemalle sen sisällön, minkä Raamattu ilmoittaa, kyseessä on sovituskuolema syntien tähden.

Zen ei puhu synnistä mitään. Kun katsot sisäänpäin, siellä ei ole sen enempää pyhimystä kuin syntistäkään, ei hyvää eikä pahaa – ei elämää eikä kuolemaa. Kaikki eroavaisuudet katoavat. Tällöin on luonnollista, että ei ole mitään sovituksen tarvettakaan.

Zen opettaa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyse on holistisesta maailmankäsityksestä. ”Kaikki rajat katoavat, yhtyvät toisiinsa. Kaikki on yhtä; hennoin ruohonkorsi on yhtä suurimman tähden kanssa.” Jumala on lopultakin tämä kaikkeus, johon sinä yhdyt. Näin ihminen on yhtä Jumalan kanssa. Lopultakin sinä itse olet totuus ja sinä olet jumala.

Tämä kaikki on täysin toisin kristinuskossa. Luoja ja luomakunta eroavat kuin yö ja päivä toisistaan. Jumalan ajatukset ovat niin paljon korkeammalla ihmisen ajatuksia kuin taivas on korkeammalla maata. Jumala yksin on pyhä ja on taivaasta. Ihminen on syntinen ja on maasta. Missään muussa mielessä ei voi tapahtua yhtymistä kuin siinä mielessä, että Jeesus oli sekä ihminen että Jumala.

Zen sanoo, että vasta meditaation luomassa hiljaisuudessa ”voit alkaa kuulla totuuden hiljaisen, hennon äänen. Voit kutsua sitä Jumalaksi, voit kutsua sitä sieluksi”. Juuri näin sanotaan usein myös Kirkon hiljaisuuden liikkeessä, ja samoin puhuvat meditatiivisen musiikin opettajat kirkoissa ja retriiteissä. Meditaatioon ja tyhjentymiseen kannustetaan ihmisiä. On vaikea edes sanoa ääneen mitä tämä kaikki tarkoittaakaan hengellisesti, kun kristityt ja New Age – liikkeen edustajat hiljentyvät yhdessä sanattomaan eli kontemplatiiviseen rukoukseen.

Mietiskely ja meditaatio eivät ole samoja asioita. Raamatun Sanaan ja Katekismuksen käskyihin kohdentuvaa mietiskelyä harjoitti myös Martti Luther. Saksan kielessä on toki sana ”meditieren”, mutta Lutherin ”hengelliset harjoitukset” olivat kaukana zen-meditaatiosta. Olemme edellä nähneet, että meditoinnilla pyritään pois sanoista ja mielestä aivan toisin kuin Sanaa mietiskeltäessä. On myös syytä muistaa, että uudestisyntymisen ja Pyhän Hengen omistamisen kautta Jumala avaa Sanaansa uskovalle henkilökohtaisesti avuksi ja lohdutukseksi, jne. Muuten sen äärellä olo jää uskonnollisuudeksi, elämänohjeeksi, tms. elämänlaadun tai kristillisen rakkauden parantamiseksi. Näin tapahtuu varsinkin, jos Raamatun Sana sisältää pääasiassa yleisiä opetuksia ja vältetään ristin sovituksesta kertovia osia.

Zen tuo esiin erikoisen väitteen, että ihmiskunnan kehitys on saavuttanut pisteen, jossa tarvitaan kipeästi uutta tietoisuutta, joka vapauttaa ihmisen politiikan ja uskonnon kahleista. Zenin mukaan vältelläksesi jumalaa, tottelet pappia ja luet Raamattua. Lopulta Zen korvaisi erilaiset poliittiset yhteiskuntajärjestykset ja uskonnot, myös meille tärkeän Raamatun totuuden, uudella tietoisuudella. Zen sanoo: ”On oikein elää tietoisesti ja väärin elää tiedostamattomasti”. ”Sinä itse olet totuus!”

Nyt muutaman vuoden jälkeen huomaan yhtäläisyyttä myös laajalle levinneeseen Ihmeiden Oppikurssiin IOK; tosin olen tutustunut siihen melko vähän. Olkoon tämä pitkä ja vaikeahko kirjoitukseni esillä juuri sen vuoksi, että tämän kaltainen ajattelu on nyt leviämässä monille alueille. Usein termit ovat kristillisiä, vaikka sisältö onkin jotain muuta.

Ceta Lehtniemi

__________________________________________

Sivulle Mitä uutta? Tervetuloa!

Radikaalin islamin sota kristinuskoa vastaan

Pdf-muodossa artikkeli radikaalin-islamin-sota-kristinuskoa-vastaan-ceta-lehtniemi

Radikaalin islamin sota kristinuskoa vastaan, Michael Coren, Perussanoma 2015

Minun omia ajatuksia sisältyy kirjan esittelyyn. Otteet eivät myöskään saata edustaa kirjan kokonaisuutta. Lukiessani kirjaa, kävin monia erilaisia keskusteluja samanaikaisesti; eli kokonaiskäsitys kirjasta hukkui jotenkin tämän hetken teemoihin. En tiedä, oliko se hyvä vai huono asia.

Taustaa:

”Ennen kuin tarkastelemme sitä, miten islam ja monet sen kannattajista kohtelevat kristittyjä islamilaisessa maailmassa, meidän on käsiteltävä joitakin perustavia ja olennaisen tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat islaminuskon tosiasiallisia oppeja. Mitä islam ja Koraani opettavat kristityistä?

Toimivatko ne muslimit, jotka ovat kristittyjä kohtaan suvaitsemattomia ja väkivaltaisia, uskoaan vastaan – vai nimenomaan sen mukaan? Onko totta, ettei tämä ilmiö liity lainkaan itse islamiin, vaan että sen taustana ovat historia, geopolitiikka ja erilaiset kansalliset vapaustaistelut? Vastauksia on etsittävä luonnollisesti ensiksi itse Koraanista, koska juuri siihen myös muslimit vetoavat. Sen tekstiä on myös lainattava melko laajasti kahdesta syystä: siksi, että sen sisällön yhtenäisyys säilytetään, ja siksi, että voidaan osoittaa, mitä siinä todella sanotaan, ja välttää irrallisuuden tai yksipuolisuuden vaikutelma.

Kysymykseen siitä, mitä Koraani sisältää, liittyy varsin paljon hämmennystä, tahallista sekaannusta ja jopa propagandaa. Ei-muslimit saavat usein kuulla, etteivät he ymmärrä Koraania. Näin sanovat jopa sellaiset muslimit – he muodostavat islamilaisen maailman sisällä suuren enemmistön – jotka eivät osaa puhua eivätkä lukea arabiaa, Koraanin kieltä. Monet arabit, joiden kotikieli on arabia, eivät osaa lukea sitä. Esimerkiksi egyptiläisistä yli neljännes ja syyrialaisista yli 20 prosenttia on lukutaidottomia. Ei-arabiankielisessä mutta islaminuskoisessa Pakistanissa lukutaidottomia on yli 40 prosenttia ja Afganistanissa yli 70 prosenttia. On siis miljoonia muslimeja, jotka lukevat ja tulkitsevat pyhää kirjaansa toisten välityksellä. Tämä johtaa lukemattomiin ongelmiin ja vaaroihin.” (s.21)

Lukutaidottomuuden ongelma:

Syyrialaisista yli 20% ja Afganilaisista yli 70% on lukutaidottomia. On miljoonia muslimeja, jotka tulkitsevat Koraania ainoastaan toisten välityksellä. Tämä osaltaan johtaa lukemattomiin ongelmiin ja vaaroihin.

Mielestäni vaarat ilmenevät suurina, kun muslimimaista tulevat turvapaikanhakijat joutuvat ennemmin tai myöhemmin täsmentämään omaa kantaansa islamiin. Fundamentalistiset tahot ovat motivoituneita ja omasta mielestään heillä vain on lupa opettaa ”oikeaa” islamia. Sen he tekevät sekä riitaisan opin (sunnit/shiiat), että yhteiskunnan näkökulmasta (sharia-laki, islamilainen valtio ym.). Samoin muslimiyhteisöt kutsuvat usein puhujiksi radikaali-islamisteja. Kyse ei ole missään tapauksessa vain siitä, miten saamme perille lukutaidottomille maahan tulijoille oman kulttuurimme sääntöjä.

Ketkä ovat oikeita muslimeja?

Kirjassa kerrottiin Egyptin kristittyjen vaikeista oloista. Nyt esitetään kysymys: ”Ovatko todellisia uskovia maltilliset muslimit, vai ovatko nimenomaan fundamentalistit ymmärtäneet islamin sanoman oikein?

”Ovatko todellisia uskovia toisin sanoen maltilliset muslimit, vai ovatko nimenomaan fundamentalistit ymmärtäneet islamin oikein?

El Shafien mukaan kyse on molemmista . ”Vaino sisältyy uskontoon itseensä, jos katsotaan 5. Suuran jakeita 57 ja 60, myös saman suuran jaetta 51, ja 9. suuran jaetta 29, joissa Koraani puhuu selvästi ´Kirjan kansaa´ eli kristittyjä ja juutalaisia vastaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaikki muslimit kulkevat tappamassa kristittyjä. Juuri nyt näemme, että ne, jotka ovat uskonnollisesti sitoutuneempia, noudattavat Koraanin määräyksiä todennäköisemmin kirjaimellisesti. ´Maltillisten´ja ´sekulaarien´muslimien asenteet ja teot saattavat sen sijaan vaihdella jonkinlaisesta suvaitsevaisuudesta ei-muslimeja kohtaan tietynasteiseen yleistettyyn kiihkoiluun ja suvaitsemattomuuteen.

Tämä näkyy kaikkialla: ihmisten asenteissa kaduilla ja muslimimaiden kulttuuuriin liittyvässä laajemmassa ajattelutavassa. Esimerkiksi joissakin osissa Egyptiä ja Pakistania jos kristitty juo muslimin lasista, muslimi rikkoo lasin, koska kristittyjä pidetään ´likaisina´, eikä muslimi voi siksi enää käyttää lasia. Pääasiallinen ongelma, jonka islam nykyään uskontona kohtaa, ei ole ääri-islamilaisuuden nousu vaan maltillisten muslimien vaikeneminen, joka tekee heistä osallisia äärimuslimien rikoksiin.”(s.87)

Egyptin tilanteesta:

Egypti on ollut kristittyjen avain arabimaailmaan. Kristityt ovat ehkä lähitulevaisuudessa vain nöyryytetty vähemmistä myös Egyptissä kuten kaikkialla muuallakin arabimaailmassa.

”Isä Zakaria Boutros, joka mainittiin johdannossa, on vakuuttunut siitä, että ongelma on teologiassa, ei niinkään sen soveltamisessa. ´Islamia voi pyytää mukautumaan nykyaikaan, sitä voi vaatia noudattamaan ihmisoikeuksia ja nykyaikaisia arvoja, sitä voi viekoitella lännen ja liberalismin houkutuksilla, mutta näillä on vain lyhytaikainen vaikutus. Turkki kulki jonkin aikaa maltillisempaan suuntaan, jopa oma maani Egypti muuttui Nasserin kaltaisen nationalistisen johtajan aikana, kun meille kerrottiin, että yhteinen vihollisemme oli Israel, mutta kaikki tämä oli pelkkää silmänlumetta. Islam tulee aina uudelleen esiin raoista, joita syntyy aina. Tässä on kyse uskonnosta, oikeudellisestä järjestelmästä ja ideologiasta, jonka sotilaallinen voima alkoi pienestä ratsuväestä erämaassa ja jonka onnistui valloittaa puoli maailmaa ja myös pitää tuon puolen maailman hallinta käsissään. Muistakaa, ettei tilanne ole paranemassa, vaan pahenemassa.´

Egypti on kristittyjen avain arabimaailmaan. Maassa tulee aina olemaan kristittyjä, mutta jos maastamuutto jatkuu eikä vaino lopu – eikä sen loppumisesta ole näkyvissä minkäänlaisia merkkejä – kristittyjen lukumäärä laskee lähelle sitä, mitä se on muissa arabimaissa. Silloin kristityt ovat tuskin muuta kuin nöyryytetty vähemmistö, jolla ei ole arabimaailman mahtavimmassa maassa mitään vaikutusta eikä sananvaltaa. Jos Egyptin kristillisyys kuivuu pieneksi noroksi, muun Lähi-Idän kristityt häviävät näkyvistä käytännössä kokonaan. Puhdistus on silloin suoritettu loppuun.” (sivut 87-88)

Pakistanin tilanteesta:

Pakistan perustettiin 1947. Se muodostettiin riippumattomaksi hindulaisesta Intiasta, muslimivaltioksi. Maassa oli tuolloin 1800-luvun lähetystyön tuloksena kristittyä väestöä. Kristityt voitiin jakaa a) punjabilaisiin, b) goalaisiin, c) valkoihoisiin anglointialaisiin. Viime mainittu ryhmä on muuttanut Australiaan, goalaiset jokseenkin kaikki muuttivat Kanadaan, Australiaan ja Yhdysvaltoihin. Maahan ovat jääneet punjabilaiset tummaihoiset anglikaanit, jotka joutuvat nyt kohtaamaan ääri-islamilaisuuden hirmuteot. He elävät myös täysin syrjittyinä ja halveksittuina muslimiväestön taholta.

Nigerian tilanteesta:

Nigeriassa saattaa olla jopa enemmistö kristityillä. 1990-luvulta lähtien on maan pohjoisosassa esiintynyt laajalti ääri-islamilaisia hyökkäyksiä kaikkia kristittyjen ryhmiä vastaan. Kuolonuhreja on useita tuhansia. Syynä on se, että kahdentoista osavaltion on sallittu noudattaa sharia-lakia 1999-2012. Boko Haram on yksi ääri-islamistijärjestöistä. Huomioitavaa on, että Nigeria sai runsaasti kehitysapua vuosina 2005-2006, vaikka se oli tosin lähinnä velkahelpotuksia OECD maista. Länsimainen lehdistö ei juuri tiedotuksissaan suoraan maininnut, että väkivaltaisuudet olivat islamistien hyökkäyksiä kristittyjä vastaan. Kuitenkin tämän olisi luullut olevan kaikkien tiedossa. Nigeria on öljymaa. Olisi luullut olevan keskustelua kehitysavusta, sen perille menosta ja tarpeesta.

”Egyptistä, Syyriasta, Irakista ja Iranista poiketen Nigeria on puoliksi kristitty maa, ja kristityn väestön osuus saattaa olla jopa 54 prosenttia. Maan etelä- ja keskiosien asukkaat ovat pääasiassa kristittyjä, ja kristittyjen kokonaismäärä Nigeriassa nousee 85 miljoonaan, mikä tekee siitä lukumääräisesti yhden Afrikan kristityimmistä maista. Prosentuaalisesti maanosan kristityin maa on sen sijaan Angola. Nigeriassa on noin 19 miljoonaa katolista, 17 miljoonaa anglikaania ja neljä miljoonaa presbyteeriä. Maassa on myös Nigerian kansallinen kirkko, mormoneita, noin kuusi miljoonaa baptistia sekä Jehovan todistajia, helluntailaisia ja muihin kirkkoihin kuuluvia. 1990-luvun lopulta saakka maan pohjoisosassa on esiintynyt laajalti ääri-islamilaisia hyökkäyksiä kaikkia näitä ryhmiä vastaan. Pelkästään vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kuoli yli 1500 ihmistä; vuosina 2010-2013 surmattiin lähes neljätuhatta ihmistä.

Tämä terrorikampanja tunnetaan Nigerian islamistisen kapinan tai sharia-konfliktin nimellä, ja se sai alkunsa siitä, että vaikka Nigerian perustuslaki on sekulaari ja kirkko ja valtio tai moskeija on periaatteessa erotettu toisistaan, kahdentoista eri osavaltion sallittiin soveltaa sharia-lakia vuosina 1999-2012. Yhdeksässä valtiossa – Zamfarassa, Kanossa, Sokotossa, Katsinassa, Bauchissa, Bornossa, Jigawassa, Kebbissä ja Yobessa – sharia-laki oli voimassa kaikkialla, kolmessa Kadunassa, Nigerissä ja Gombessa – sitä sovellettiin osassa valtiota. Tämä aiheutti erimielisyyksiä kristittyjen ja muslimien välillä, mikä puolestaan johti järjestäytyneeseen ja äärimmäisen väkivaltaiseen kampanjaan, jonka kärjessä oli ääri-islamilainen Boko Haram –ryhmä. Nimi tarkoittaa ´länsimainen koulutus on syntiä´, mutta ryhmän virallinen nimi on ´Perinteitä kannattavan kansan kokous proselytismin ja pyhän sodan puolesta´. Boko Haram on enimmäkseen, mutta ei missään tapauksessa kokonaan, vastuussa kristittyihin kohdistuneesta väkivallasta, jota on jatkunut yli viidentoista vuoden ajan.” (sivut 136-137)

Iranin tilanteesta:

IRAN on maailman ainoa merkittävä shiialainen muslimivaltio. Kristittyjä maassa on vain noin 250000, joista noin puolet asuu Teheranissa. Kristityt perhekunnat ja suvut saavat ilmeisesti harjoittaa melko vapaasti uskoaan, kunhan eivät sitä pidä esillä, tai kunhan noudattavat islamilaisen tasavallan lakeja. Nämä lait eivät ole siis sitä mihin me olemme tottuneet. Islamin uskosta luopumisesta saatetaan tuomita jopa kuolemaan. Viimeisin länsimaissakin suuren julkisuuden saanut Youcef Nadarkhani vapautettiin 2011. Hänet oli tuomittu kuolemaan 2006 ”kristinuskon harjoittamisesta Iranissa”. Häntä vaadittiin julkisesti luopumaan uskostaan, tai muuten seuraisi teloitus. Kansainvälinen julkisuus pelasti hänet. Islamin poliittisen järjestelmän arvostelu ja islamista luopuminen ovat ilmeisesti ne syyt, joiden perusteella ihmisiä yhä vangitaan, emmekä oikein tiedä heidän kohtaloistaan. Saksaan on eniten muuttanut siirtolaisia/pakolaisia nyt viime aikoina. Heitä on joitain tuhansia, 2012 oli jo lähes 4500. Tänä vuonna 2015 on tullut paljon lisää. Kristinuskoon kääntymistä islamista jotkut pitävät uhkana vielä länsimaihin tulonkin jälkeen. Toivoisin, että vakava uhka voisi olla ohi esimerkiksi Saksaan tai Suomeen tulon jälkeen. Kuitenkin monella on sukulaisia lähtömaassa ja huoli myös heidän kohtalostaan.

Miksi maailma ei reagoi:

Maailmassa on 200-300 miljoonaa vainottua kristittyä. Pastori El Shaffien ajatuksia siitä, miksi länsimaat eivät reagoi tähän.

”Lännen pitäisi tehdä enemmän, mutta se ei tee sitä lähinnä kolmesta pääasiallisesta syystä: ensinnäkin, on olemassa ilmiö ”mukavuusalue vastaan epämukavuusalue”. Ajatellaan, että koska tapahtumat ovat kaukana, ne eivät koske meitä – ihmiset ovat tietämättömiä ja välittävät vain omasta elämästään ja siitä, mistä he saavat heti hyötyä.

Sitten on se ongelma, että taloudellisia tekijöitä pidetään tärkeämpinä kuin ihmisoikeuksia: Kiina ja Saudi-Arabia ovat selviä esimerkkejä siitä, kuinka taloudelliset seikat voivat vaikuttaa länsimaiden ihmisoikeuspolitiikkaan ja vaarantaa sen.

Lopuksi on myös poliittisen korrektiuden ongelma ja halu saada muslimien ääniä. Tätä edistää osaltaan väärä sekulaari humanistinen syyllisyys ja kristittyjen vastainen asenne, jonka mukaan kristityt ansaitsevat kärsimyksensä. Tämä näkyy siinä, kuinka valmis länsi on puhumaan minkä tahansa muun vainotun vähemmistön puolesta Falun Gongista Dalai Lamaan ja Tiibetin buddhalaisiin ja bahailaisiin. Huomiota herättää se, että kristittyjen vainoista vaietaan, vaikka ne muodostavat ylivoimaisesti vainotuimman yksittäisen ryhmän maailmassa nykyään. Muutamat henkilöt pyrkivät tuomaan näitä ongelmia esiin, ja arvostamme heidän ponnistuksiaan, mutta se, mitä he tekevät, ei ole läheskään tarpeeksi.” (s.173)

Ceta Lehtniemi

 

Kertoisinko murheeni

Kertoisinko murheeni

Joskus todella kauan sitten viime vuosituhannella kirjoitin näin päiväkirjaani:

”Jumala vain ymmärtää

Vapaus on sitä, ettei pelkää eikä rajoita Jumalan parasta.

On hyvä olla yksin Jeesuksen kanssa.

Vain Jumala ymmärtää salatuimpaan saakka. Emme ymmärrä itseämme saati toisiamme. Siinä on turvallisuus ja vapaus, kun tiedämme, että Hän, joka ymmärtää, tahtoo olla läsnä meidän kauttamme toinen toisillemme.

Sitä usein tahtoo toiselle hyvää ja arvuuttelee toisen ongelmia. Tällöin vain kuluttaa voimia ja sitoo itseään ja toista. Jumalan tahto voisi olla jotain muuta.”

Kun olen keskustellut ihmisten kanssa, pyrin kuuntelemaan. Usein myös rukoilen, silti hyvin mielelläni sanon miten epävarma olen siitä ymärränkö kaiken oikein. Tiedän, että Jumala ymmärtää ja Hän voi.

Voimmeko rajoittaa Jumalan parasta koskaan? Hän on Kaikkivaltias, ja emme varmaan voi muuttaa Hänen aivoituksiaan tai lopullisesti niitä turmella. Olen kuitenkin huomannut myös sen, että toinen ihminen voi käyttää asemaansa tai valtaansa väärin hengellisissäkin yhteyksissä. Esimerkiksi profetian muotoon puettu rukous saattaa sitoa henkilöä pitkään, etenkin sen muistuttaessa ennustamista.Tämän kaltaista rukousta ei ole mitään syytä opetella. Armolahjat annetaan Kristuksessa, kun ne ovat aitoja Pyhän Hengen vaikutuksia.

Uskon itse, että nykyisin profetia on kehotuksen ja lohdutuksen sanaa, joka ohjaa kirjoitetun sanan sisälle, sen ääreen ja ymmärtämiseen. Silti joskus voimme todeta myös tapahtuvan niin, ettei Jumalan hyvä aivoitus tuhoutunut ihmisten virheissäkään. Jumala näkee sydämet. Jumala näkee syvät kaipauksemme. Hän kääntää hyväksi.

Kuitenkin ihmisyksilön vapaus Kristuksessa kasvaa mielestäni parhaiten yksinäisyydessä sanan ja rukouksen kautta. Jumalan Henki on vaikuttanut kirjoitetun sanan, Raamatun. Hän on siinä itse läsnä. Jeesus Kristus on näin mitä konkreettisimmin lähellä sinua ja minua. Kristuksesta kertoo myös meidän Vanha Testamenttimme, näin Jeesus itse sanoo. Evankeliumiteksteissä Jeesus on ihmisenä omassa maailmassamme, ja pelastussuunnitelma toteutuu Hänen ristin kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Kirjeissä saamme opetusta kaiken merkityksestä. Koko Raamattu ravitsee meitä, myös silloin kun olemme sen äärellä tietäen ymmärryksemme vähyyden. Jumala näkee sydämemme kaipauksen.

Laitan tähän myös hartauskirjoitukseni muutaman vuoden takaa. Siinä näkyy se, että ihmiset tulevat rakkaiksi hengellisissä yhteyksissä. Kuitenkin ilo ja rauha syntyy siitä, kun yhdessä ja yksin luovutamme taakkamme hyvälle Jumalalle.

Kerro murheesi Jumalalle
Fil. 4:6-7: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Olen lukenut filippiläiskirjeen neljännen luvun alkupuolen jakeita ihmetellen ja ihastuneena. Niin poikkeuksellisella lämmöllä Paavali käyttää sanaa ’rakkaat’. Hän kertoo ikävöinnistään. Samoin hän kiinnittää huomiota kahden itselleen läheisen ihmisen keskinäisiin riitoihin, tämänkin hän tekee hyvin huolehtivaiseen tapaan.

Kyse on tunteista ja ajatuksista. Paavali opastaa Filippin seurakunnan ystäviään läheisellä tavalla rukoukseen sekä kaikkien tunteiden, ajatusten ja tarpeiden puhumiseen Jumalalle.

Teemme sen kiitoksen kanssa, kun muistamme, että Jeesus on Golgatan ristillä avannut meille pääsyn läheiseen rukousyhteyteen Isän kanssa. Usein vasta rukoillessamme saamme sanoja ja ymmärrystä. Vähitellen opimme ilmaisemaan myös tunteitamme.

Jumalan rauha varjelee ajatuksiamme. Sisimpämme, sydämemme, saa lepoa ja tyyneyttä hiljalleen. Vapaudumme myös itkemään omia ehkä vuosikymmeniä jonkin lukon takana olleita itkujamme. Joskus koemme iloa Jumalan lähellä.

Itse tiedän jotain siitä miten voi kasvaa koviin vaatimuksiin, ja tähän voi liittyä myös puhumisen tai tunteiden ilmaisun vaikeus. Menetyksen ja ikävän kyyneleet odottivat vuosikymmeniä ulospääsyään.

Meistä moni on elänyt ilman jotain hyvin välttämätöntä. Minä menetin nuorena äitini. Jumalan lapsina saamme opetella puhumaan Jumalalle. Hän rakastaa, ja Hän kuulee ja ymmärtää kyllä.

Pyhä Henki auttaa rukouksessa. Rukouksen Henki opastaa meitä. Saamme usein apua, jos luemme Raamattua lyhyestikin, tai muistelemme tuttua sanan kohtaa.

Isä ja äiti iloitsevat pikkuisensa ensimmäisistä sanoista, ja saavat niistä selvän, vaikka ne ovat vieraammalle käsittämättömiä. Taivaallinen Isämme on enemmän kuin maallinen isämme tai äitimme. Voimme luottavaisesti jättää itsemme Hänen haltuunsa sanomattomin huokauksin, sopertaen tai puhuen selkeitä sanoja.

Ceta Lehtniemi

Jumala voi aina enemmän

Artikkelikuvan teksti on Efesolaiskirjeen kolmannen luvun lopusta. Se on pitkä virke, jonka joutuu lukemaan ajatuksella moneen kertaan. Leveys, pituus, korkeus ja syvyys kuvastaa kuin äärettömyyttä kaikkiin suuntiin; varmaan myös sisältäen sekä ajan että paikan ulottuvuudet.

Kuinka paljon näihin ulottuvuuksiin mahtuukaan erilaista tietoa. On sitä tietoa, joka on tuonut paljon hyvää. On tietoa suurista kärsimyksistä, ihmisen toiselle tekemästä pahasta, ja suunnattomasti kaikkea sitä mitä ihminen ei voisi kestää. Tietoa on myös se, kun jonkun ajan yksittäinen ihminen jossain päin maapalloa on yksin hätääntyneenä. Jumala näkee sydämeen. Jumala kuulee äänettömän huokauksenkin.

Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä. Kuitenkin juuri sama rakkaus ulottuu alimpaan paikkaan, ja särkyneeseen sydämeen kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Emme voi ymmärtää tätä rakkautta, joka meni kuolemaan tähtemme, ja lahjoittaa meille elämän. Meillä on iankaikkinen elämä jo nyt, ja silti vasta perillä. Ristin kärsimys tarvittiin. Sen ymmärtää kuin lyhyen hetken ajan, ja vain joskus harvoin. Näemme kuin kuvastimesta, tai kuin veden pinnan kautta.

Jumala voi tehdä monin verroin enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme. Tässä onkin nyt suuri lohtu. Kun rukoilemme, koemme usein vaikeutta löytää sanoja tunteillemme, tai jopa arkisille asioillemme. Jokin asia tuntuu ehkä niin pahalta, ettei sitä voi pukea sanoiksi. Jumala on lahjoittanut oman Henkensä lastensa sisimpään. Nyt ei ole mitään hätää, vaikka rukous olisikin haparoivaa ja kömpelöä. Jumala poimii sanat, jotka hukkasimme. Hän noukkii ajatuksemme, jotka katkesivat kesken.

Voisin ajatella, että tämä Paavalin rukous ulottuu myös meidän aikaamme, meihin. Hänhän sanoo Jumalalle kuuluvan kunnian yli kaikkien sukupolvien. Hänellä oli Pyhän Hengen antamin sanoin mielessä Jumalan rakkaus ja pelastus yli kaikkien rajojen, suuntien ja aikojen. Hän kirjoittaa kaikkien aikojen pyhistä, joilla on yhteinen Isä, jolle rukoukset osoitetaan.

Kristus on Isän oikealla puolella taivaassa. Hän itse rukoilee puolestamme. Se on tärkeää. Hän asuu myös meissä Henkensä kautta. Sisällinen ihmisemme vahvistuu vain tämän yhteyden kautta, ja sanan kautta, jossa Kristus on läsnä. Juurtuminen vie aina aikaa, eikä sitä havaitse. Istutettavan taimen kohdalla voi nähdä vain vähitellen sen, onko se juurtunut ja kasvamassa. Voimme kuitenkin omalla kohdallamme luottaa, että kasvu on alkanut, kun olemme Kristuksessa, ja Jumalan lapsia. Kasvumme ja juurtumisemmekin on lahjaa. Se on Jumalan omaa työtä.

Saamme tätä lukiessamme samalla varmaan rukousaiheita. Huokaistaan niitä vaikka kuinkakin heikosti Isämme kuultavaksi. Hän osaa kuunnella paremmin ja ymmärtävämmin meitä kuin yksikään ihminen on osannut tehdä. Jumala voi aina enemmän.

Ceta Lehtniemi

Mihin pakenisimme?

Mihin pakenisimme?

Ympärillämme tulvivat huonot uutiset. Erilaiset mielipiteet piirittävät meitä, ja ristiriidat tukahduttavat oloamme. Mihin pakenisimme?

Moni kristitty sanoo voivansa ohittaa nämä tunteet vahvan uskonsa voimalla. Joku kertoo miten ihmeet tulevat todellisuudeksi uskon sanan kautta tässä ja nyt heti. Selitys on joidenkin karismaatikkojen sanomana siinä, että Kristus on juuri sillä paikalla elävänä, ja Hänen kerrotaan toimivan ihmisen suustaan lausuman sanan kautta. Näin kävisi näiden vahvojen ajatusten mukaan, jos vain uskomme olisi kyllin väkevää. Mihin pakenisimme?

Olen ymmärtänyt, että sana ”paeta” on Raamatussa monessa merkityksessä. Se oli sitä, että paettiin turvakaupunkiin, luolaan, vuorille tai erämaan rauhaan ja virvoittaville keitaille. Myös Jumalasta käytetään saman kaltaisia vertauksia. Hän on turvaluola tai -kaupunki. Hän on kuin kallio tai kuin keitaalla oleva lähde. Hän on kuin suojaava lintu poikasille, kuin isä perheelle, tai kuin paimen laumalle. Voimme paeta Jumalan turviin. Hän kutsuu meitä.

Minulla on tämä mielessäni lukiessani Luukkaan evankeliumin 21 lukua.
Niin hän sanoi: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen se’ ja: ’Aika on lähellä’. Mutta älkää menkö heidän perässään. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää pelästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.” (Luuk.21:8,9)

Näemme ulkoisia vaaroja, sekä seurakunnan sisällä olevia eksytyksiä. Lopun päivä voi yllättää, ja silti ajan voi tulkita ihmismielellä toisella tavoin väärin. Lopun päivää ei kukaan voi paeta; se saavuttaa kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Tämän jälkeen seuraavat Jeesuksen sanat:

”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” (Luuk.21:36) Lienee selvää, ettei tässä tarkoiteta fyysistä pakenemista, vaan Jumalan turviin hakeutumista ja aidosta evankeliumista elämistä. Tähän liittyy meille annettu kehotus valvoa ja rukoilla.

Pelko tulee olemaan jotain tyypillistä lopun ajassa, jopa näännyttävä pelko, lamauttava tila. Koko tuo vakava Luukkaan evankeliumin luku on täynnä myös rohkaisua ja lupauksia. Jos luemme sitä rukoillen, Jumalan turvista käsin, ja Jeesuksen ristillä täytetty työ mielessämme, avautuu kuin uusi todellisuus tähän rinnalle.

Vapahtajamme, Jeesus Kristus, on kaikessa neuvonantajanamme ja turvanamme Henkensä kautta. Hän rukoilee puolestamme, ja Hän rakastaa meitä pyhällä iankaikkisella rakkaudella. Hän huolehtii meistä kuin paimen lampaistaan.

Tuon luvun lupauksia on mm: ”Minä annan teille suun ja viisauden”, ”Mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne katoa”, ”Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän” ja ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä”.

On hyvä voittaa elämä. Sen rinnalla ei ole yhtään mitään voittaa omakseen tätä maailmaa ja sen arvoja ja kunniaa. Jeesus on sanonut, että lihamme on heikko. Pyhä Henki, joka on Kristuksen Henki, auttaa meitä heikkoja. Hän myös kirkastaa meille Raamatun sanaa ja Kristuksen sovitustyötä, sekä auttaa rukoillessamme. Kyseessä on myös meille luvattu totuuden henki.

Tähän saamaamme apuun liittyy se, ettei meistä tule väkeviä, eikä synnittömiä. Rukouksemme tulee yhä kuulumaan: ”Anna meille meidän syntimme anteeksi.” Valvomiseen ja rukoukseen liittyy aitous, lapsen ominaisuus. Heikkouden tunne tulee tutuksi meille ja sanat: ”Vahvista minua.”

Rukous on kuin suuri salaisuus. Siitä ei toivoisi tulevan meille ikään kuin lain pykälää, jotain kovaa tai vaativaa. Rukouksen ollessa heikon, avuttoman ja hätääntyneen ihmisen sydämessä ja huulilla, se tuo mukanaan kestäväisyyttä, iloa ja rauhaa.

Rukous parhaimmillaan saa meidät liikkeelle. Se houkuttelee sydämemme kohti Jumalaa ja lähimmäistämme, lahjoittaen silti ehkä eniten itsellemme. Valvoessamme ja rukoillessamme Kristus ja evankeliumi kasvavat mielessämme, ja rauhamme lisääntyy. Voisin arvella, että kykymme erottaa keskeiset hengelliset asiat sivuseikoista lisääntyy. Harjaannumme näkemään tärkeimmän, ja lepäämään Kristuksen työn varassa. Näin saattaisi mielestäni tapahtua, vaikka mikään ympärillämme ei muuttuisi.

Ceta Lehtniemi

Armo riittää -lehti

Armo riittää

Otin kuvan Armo riittää -lehdistä noin kymmenen vuoden ajalta. Lehti on Evankeliumin opintoyhdistys ry:n julkaisema. Toiminnanjohtaja, rovasti Per-Olof Malk on lehden päätoimittaja. Alussa, mikä tarkoittaa vuotta 2003, lehti oli lähinnä opetuskirje, ja tiedotuskirje. Yhdistyksen järjestäydyttyä virallisestikin, alkoivat kokoukset kulkea nimillä Kristus-päivä ja Kristus-juhla. Näistä on mahdollisuuksien mukaan voitu lukea lehdestä.

Luettavissa on aina jotain vanhaa ja jotain uutta armon valtakunnasta. Tavoitteena on myös armon esille tuominen siten, että ymmärryksemme Kristuksen sovitustyöstä lisääntyy. Puitteet ovat olleet pienet, mutta se on myös saanut valitsemaan keskeisessä pysymisen. Lehti on myös luettavissa yhdistyksen internet-sivuilta.

”Meitä ei pelasta kristillisyys vaan Kristus” on otsakkeena kymmenen vuotta sitten eräässä takakannen kirjoituksessa. Ote oli Olavi Tarvaisen kirjasta ”Salattu Jumala” vuodelta 1955. Olisi monia kirjoituksia, mistä voisin ottaa tähän jotain kertomaan lehden sisällöstä. Nyt tahdoin tehdä kuitenkin hyvin lyhyen esittelyn. Kuvia lehteen alkoi tulla viisi vuotta sitten.

Uskollisimmin ovat lehteä olleet avustamassa rovasti Olavi Peltola ja Meeri Auramo. Toisaalta meitä lehden teossa mukana olevia on melko runsaasti, kun katsoo lehtien vanhoja numeroita.

Ceta Lehtniemi

Vanhoihin numeroihin voit tutustua täällä:

http://www.evankeliumikoulu.fi/opetuksia/armo-riittaa-lehti/

Herran helmassa, Fredrik Wislöff

Herran helmassa, Fredrik Wislöff

 

Suomen Lähetysseuran kustantama kolmas painos vuodelta 1954. Suomentanut Aune Krohn. Poimintoja kirjasta ottanut Ceta Lehtniemi.

 

Ken sairastaa –

hän istuu Herran helmassa.

Ken ahdingossa on –

hän Herran rakkaan tuntee syleilyn.

Ken hätään joutuu –

hän Isän sydämen saa kuulla sykkeen.

 

Kirjan ensimmäiseltä lehdeltä saamme lukea nämä kauniit sanat. Saamme jo viitteen siitä, että kirja on kirjoitettu lähinnä sairaille ja heikoille. Tähän joukkoon kuulumme itse kukin ainakin ajoittain. Hengellisessä mielessä saatamme kokea suurta heikkoutta ja kipua silloinkin, kun olemme ruumiillisesti hyvässä kunnossa. Otan kirjasta seuraavan lainauksen:

 

 

Älä pelkää!

Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. (Jes.41:10)

Älä pelkää, rakas sairas ystävä. Siihen ei ole syytä. Jolla on Jumala, hän on turvassa. On aivan ymmärrettävää, että pelko valtaa mielen. Se johtuu sairaudestasi. Kun ihminen näkee oman tilansa ja tuntee voimattomuutensa ja avuttomuutensa ja ympärillään kovan ja sydämettömän maailman, voivat sekä terveet että sairaat ruveta pelkäämään.

Mutta Herra sanoo: Älä katso ympärillesi! Se juuri tekee sinut pelokkaaksi. Ja sitten hän mainitsee kaksi syytä, miksi sinun ei tule pelätä:

”Minä olen sinun kanssasi!”

”Minä olen sinun Jumalasi!”

Pysähdy hieman ajattelemaan, mitä on kätketty näihin kahteen vakuutukseen. Kaikkivaltias on sinun Jumalasi. Ja hän on sinun kanssasi – tuossa kipuvuoteella. Hän on lähempänä kuin se, joka hoivaa ja hoitaa sinua.

Ja hänkin hoitaa sinua. Sen sanovat nämä kolme ihanaa sanaa:

Minä vahvistan sinua!”

”Minä autan sinua!”

”Minä tuen sinua!”

Kuinka luulisit sinun käyneen, jos Jumala olisi vetänyt pois kätensä? Silloin olisit ollut kurja, hyljätty maan matonen.

Hän on tukenut sinua tähän päivään saakka. Mikä kohdanneekin, on hän tukeva sinua vanhurskautensa oikealla kädellä.

————–

Olen kirjoittanut kotisivuilleni aiemminkin vanhoista, hyvistä kirjoista. Tässä linkkejä kirjoituksiini:

– Vanhat kirjat

– Lutherin kirjoista

– Hyvistä hengellisistä kirjoista

Pääsiäinen 2015

Hyvää Pääsiäistä 2015!

Kopioin kirjoituksen kuvineen facebook-sivuiltani. Voit mahdollisesti saada tämän auki tuosta: Pääsiäinen 2015.

valkoinen krookukseni

Valkoinen, puhdas krookus nousee elävänä kuolleen keskeltä. Koen sykähdyttävää iloa.

 

valkoiset narsissini

Kesäpaikkamme keväisiin liittyvät nämä valkoiset narsissit. Jo vanhempani aloittivat niiden levittämisen. Saan jatkaa tätä jakamista.

 

katso ristiäNapsauta isommaksi!

Viisikymmentä vuotta sitten 15v ikäisenä ajattelin kuolemaa ja elämää. Kävin koulun rippikoulua ja äitini elämä lähestyi loppuaan. Silti mietin yksin. Päädyin siihen, ettei elämä pääty kuolemaan. Äitini kuoli kesäkuun kolmas päivä 1965. Saariston kukatkin kuolivat myös tuona vuonna ollakseen täynnä elämää ja lohdutusta heti seuraavana keväänä.

Kristuksen kuolema ristillä on takeena siitä, että kuolema on voitettu. Nisunjyväntietä ei tarvitse pelätä. Saariston sileät kalliot kertovat Kristus -kalliosta. Ne kertovat myös elämästä mikä lahjoitettiin meille ristin kautta. Runoni syntyi joskus kaksikymmentä vuotta sitten. Se on minun pääsiäisrunoni, kiitollisuutta täynnä.

 

tulit kallioksi Napsauta isommaksi!

Tulit kallioksi -runoni kuvaa sitä miten hiljalleen olen oppinut luottamaan Jumalaan ja Kristuksen työhön puolestani. Oma yrittäminen, vertailu, ja yleensäkin johonkin omaan luottaminen hengellisissä asioissa vie uupumiseen ja ilottomuuteen. Kristus on tie, totuus ja elämä. Matka on aina päivän matka kerrallaan. Siunaten sinua. Ceta