Erilaisia teemoja

Lisäsin tähän linkkini vuodelta 2016

___________________________________________________________

Tähän tulen laittamaan linkkejä ja vinkkejä ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin sekä omia kirjoituksiani:

1a. Riippumaton NIPCC on laatinut ilmastoraportin
1b. Ilmastonmuutoksesta tiivistäen faktat
2. Egyptin kaoottinen tilanne jatkuu
3. Uskot-foorumista, islamista ja dialogista
4. Uskonrauha, yhteiskuntarauha ja uskontojen arvostelun kriminalisointi
5. Väkivaltaisia hyökkäyksiä kristittyjä kohtaan Tansaniassa, Nigeriassa ja Turkissa
6. ”Abrahamin lapset”, Kolmen uskonnon yhteiset juuret
7. Islamia myötäilevä kristinusko tuhoaa itsensä
6. ja 7. http://ceta.nettisivu.org/2014/03/05/abrahamin-lapset-kirja-arvostelu/
8. Okkultismista, TT Matti Kankaanniemen kirjoitus internetistä
9. Tapio Puolimatkan kirja Hedelmästään puu tunnetaan
10. Mielenterveysmessut, New Age ym.

________________________________________________

1a.

Riippumaton NIPCC on laatinut…

…valtioista (=poliitikoista, erik. vihreät) riippuvan (IPCC) elimen vastaraportin. Ote Mikko Mäkisen suositeltavalta

http://ilmastorealismia.blogspot.fi sivustolta.

Suomennettu Yhteenveto päättäjille

s.6 listaus

Napsauta isommaksi!

Alla luvuittain ”Ilmastomuutos uudelleen harkittuna II”:

(Fysikaalisen tieteen osuus englanninkielisenä)

Luku 1: Globaalit ilmastomallit
Luku 2:
Pakotteet ja palautteet
Luku 3:
Auringon ilmastopakote
Luku 4:
Lämpötila
Luku 5:
Jääkehä
Luku 6:
Vesikehä
Luku 7:
Sään ääri-ilmiöt

Lopuksi vielä linkit NIPCC:n ja Ilmastofoorumin teosta koskeville sivuille ja tiedotteisiin

 

1b.

Ilmastonmuutoksesta tiivistäen faktat

Hyvä Youtube-esitys ilmastomuutoksen olennaisista asioista.

http://www.youtube.com/watch?v=YTe9bSybyYA&feature=youtu.be

Suomenkielinen tekstitys on löydettävissä videon oikeasta alareunasta,   6. painike oikealta.

Hiilidioksidipäästöjen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta puhutaan jatkuvasti. Vedotaan useimmiten kansainvälisen ilmastojärjestön, IPCC:n ennusteisiin, jotka perustuvat tietokoneilla tehtyihin malliohjelmiin. Miten nämä malliohjelmat ja todellisuus vastaavat toisiaan, selviää alle 15 minuutissa tästä videosta.

_____________________________________________

2.

Egyptin kaoottinen tilanne jatkuu

 

 

http://us1.campaign-archive1.com/?u=acb191a2c658073611bcb6016&id=ed2ed4697d

Viikkoraportti 15, huhtikuu 2013  

 

Egyptin kaoottinen tilanne jatkuu – lue mitä mieltä MKY:n puheenjohtaja on tilanteesta

Tämänkertainen viikkoraportti on hieman erilainen, sillä olemme saaneet haastattelun Marttyyrikirkon ystävien puheenjohtajan Johan Candelinin kanssa. Rukoilemme myös Uzbekistanilaisten veljiemme ja siskojemme puolesta.

EGYPTI / JOHAN CANDELININ HAASTATTELU

Olet äskettäin vieraillut Egyptissä, miten kuvailisit maan tämänhetkistä tilannetta ja egyptiläisten olosuhteita nykyisen johdon alaisina?
– On selvää että maa on kaatumassa. Köyhyys kasvaa, hinnat nousevat, turvallisuustilanne pahenee päivä päivältä, egyptiläinen valuutta heikkenee ja maa on jakautunut syvältä kahtia muslimiveljeskuntaa tukeviin sekä vastustaviin. Muslimiveljeskunta ei tiedä miten tilannetta tulisi käsitellä ja yrittävät sen sijaan estää ihmisiä puhumasta ongelmista.

Tapasit myös paikallisia kristittyjä ja kristittyjä johtajia, miltä heidän arkensa vähemmistönä, entistä enemmän muslimimaaksi profiloituvassa Egyptissä, näyttää? Eroaako kristityiden nykyinen tilanne siitä, mitä se oli vuosikymmeniä ennen Arabikevättä?
– Tilanne on todella vaikea ja monimutkainen. Länsimaiden media kuvailee tilannetta konfliktina kristityiden ja muslimien välillä, mutta ongelmat ovat syvemmällä. Tässä väkivaltaisessa konfliktissa on kolme tasoa: muslimit vastaan kristityt, muslimit vastaan kristityt ja muslimit yhdessä (esimerkkinä rikollisten hyökkäys koptilaiseen kirkkoon hautausseremonian jälkeen, kun tuhannet muslimit olivat kirkkorakennuksessa ja osoittivat tukeaan kristityille), sekä muslimit vastaan muslimit. Tuhannet muslimit ovat muuttaneet Yhdysvaltoihin ja hakeneet pakolaisstatusta, koska toiset muslimit vainoavat heitä! Suuret määrät koptilaisia ovat muuttaneet Georgiaan ja Ukrainaan, koska nämä maat antavat heille kansalaisuuden muutaman kuukauden sisällä. Osa Egyptin kristityistä toivovat armeijan ottavan ohjat haltuunsa, toiset eivät tiedä mitä toivoa, sillä he eivät luota armeijaankaan ja suuri osa maan kristityistä jättävät kotimaansa.

Olet keskustellut sekä johtavien muslimipoliitikoiden että seurakunta- ja kirkkojohtajien kanssa, kuten myös tavallisten ihmisten kanssa, mitä ajatuksia sinulla on Egyptin tulevaisuudesta ja mitä meidän erityisesti tulisi rukoilla tässä tilanteessa?
– Näyttää olevan kolme mahdollisuutta jatkaa tästä tilanteesta: tämänhetkinen kaoottinen tilanne jatkuu tuottaen lisää väkivaltaa ja verta, tai syksyllä pidetään parlamenttivaalit joissa Muslimiveljeskunta olisi suuri häviäjä (joidenkin lähteiden mukaan jopa –30%). Kolmannessa vaihtoehdossa armeija ottaa vallan itselleen ja perustaa siviilihallituksen mutta kontrolloi kuitenkin itse tilannetta ”takapenkiltä”. Monet pastorit kertovat muslimien olevan väsyneitä islamiin ja tämän tilanteen voivan olla alku uudelle herätykselle. Rukoilkaamme sitä!

Siunattua rukousviikkoa!

Marttyyrikirkon ystävät

__________________________________________________

3.

 

 

Uskot-foorumista, islamista ja dialogista

USKOT-foorumista tuli virallinen yhdistys 24. tammikuuta 2011, vaikka toimintaa oli jo aiemmin. Aloitteen uskontojen yhteistyön edistämiseksi teki tasavallan presidentti Tarja Halonen jo vuonna 2001. Viisi perustajajäsenyhteisöä on Suomen Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta sekä Suomen islamilainen neuvosto ry (SINE).

 

Yhdistyksen perustamista valmistelivat Suomen evankelis-luterilainen kirkko, edustajinaan Pekka Y. Hiltunen ja Timo Vasko; Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Heikki Huttunen ja Jari Portaankorva; Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Gideon Bolotowsky, Rony Smolar ja Daniel Weintraub; Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö), Okan Daher ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), Anas Hajjar ja Isra Lehtinen.

Foorumi ilmoittaa tarkoituksekseen vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa. Sen jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva vakiintunut ja rekisteröity uskonnollisten yhteisöjen keskusjärjestö tai yhteenliittymä, joka hyväksyy Forumin tarkoituksen ja sitoutuu toimimaan sen edistämiseksi.

Nykyisellä foorumilla islam on hyvin edustettuna. Se on ilmoitususkonto kuten myös kristinusko. Tämä tarkoittaa: ’Näin Jumala on itse sanonut itsestään’. Ilmoitus on sitten välitetty ihmisten tai ihmisen kautta. Islamin kohdalla on kyse suureksi osaksi profeetta Muhammadin saamista ilmestyksistä. Kristinuskossa ja juutalaisuudessa ilmoitus on aina sidottu historiaan ilmestystiedon ohessa. Kristinuskossa pidetään keskeisimpänä asiana Jumalan ihmiseksi tuloa Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen sovituskuolemaansa ristillä sekä ylösnousemusta ja Pyhän Hengen vuodatusta tämän jälkeen. Juutalaisten kohdalla jo ensimmäisessä käskyssä mainittiin samalla johdatus pois Egyptin maasta, siis historiaan liittyvä tapahtuma. Islam sanoo olevansa lopullinen ja viimeinen, muita täydellisempi ilmoitus profeetta Muhammadin kautta.

Uskontoja voi verrata lähtökohdiltaan monin eri tavoin, ja niistä tulee voida käydä keskustelua, dialogia. Uskot foorumi ilmoittaa olevansa tällainen järjestö ja se edustaa kirkkokuntien suurta arvovaltaa. Silti tällaista avointa uskontokeskustelua ei näy ainakaan ulospäin.

V.2001 syyskuun 11 päivänä tapahtui terroriteko Word Trade Centeriin. Tornien liekehtiminen sekä tuhansien ihmisten tuho maailman silmien edessä sai aikaan Suomessakin uskonnollista toimintaa ilmapiirin rauhoittamiseksi. Yhteinen rukoushetki kutsuttiin koolle varsin pian. Helsingin Sanomissa oli kirjoitus 25.9.2001. Tässä se on hieman lyhennettynä: ”Eri uskontokuntien yhteinen rukoushetki järjestetään Senaatintorilla. Tilaisuudessa on tarkoitus rukoilla sovinnon ja rauhan puolesta. Tilaisuudessa puhuu valtioneuvos Harri Holkeri. Rukoustilaisuuden toimittamiseen osallistuu edustajia evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta, Suomen Islamilaisesta Yhdyskunnasta, Helsingin juutalaisesta seurakunnasta, Helsingin Saalem-seurakunnasta ja katolisesta kirkosta. Tilaisuuden järjestävät Helsingin seurakuntayhtymä ja Helsingin hiippakunta.”

Näistä tapahtumista lähti liikkeelle Uskot-foorumin perustaminen ja sen halu vaikuttaa uskonrauhan säilyttämiseen mm. vuorovaikutuksen ja keskustelun keinoin. Itse terroriteon taustat liittyivät kuitenkin islamiin, sen ääriliikkeeseen. Foorumi ei alkulähtökohdiltaan ole uskontojen dialogia perinteisesti ajateltuna, vaan sillä on yhteys myös valtiollisiin päättäjiin. Yksi foorumin synnyn syy liittynee juuri ilmapiirin rauhoittamiseen kaikkia järkyttäneen tapahtuman jälkeen. Näyttäisi siltä, että tämä piirre on jäänyt foorumin toimintaan. Kuitenkin olisi mielestäni syytä mennä syvemmälle sen pohtimiseen, mikä nostaa näitä terroritekoja. Todellinen syy on aivan varmasti muualla kuin suomalaisessa internet- tai blogikirjoittelussa, jossa varmaan on myös hiomista.

Vihapuheesta ja sananvapaudesta

Jo 1800-luvulta Suomessa on asunut islamilainen tataariyhteisö ilman minkäänlaisia ongelmia. Samoin meillä on ollut vähemmistönä roomalaiskatoliset, ortodoksit ja juutalaiset. Meillä on myös lukuisia muita ryhmiä, mm. Jehovan todistajat ja mormonit. Yhteiskuntarauha on säilynyt, ja ainakaan sen rikkuminen ei ole johtunut uskonnollisista yhdyskunnista tai kirkoista. Nyt on siis noussut uusia uhkakuvia nykyiseen maahanmuuttoon liittyen.

USKOT -foorumi ry järjesti seminaarin ”Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan – Puhukaamme hyvää toisistamme” Helsingin Säätytalolla 19.1.2012 . Tilaisuuden syntyyn vaikutti presidentti Tarja Halonen. Asiantuntijaluennon piti valtionsyyttäjä Mika Illman aiheenaan “Vihapuhe ja sananvapaus”.

Vihapuhe nostettiin Uskot-foorumilla yhdeksi keskustelunaiheeksi tavalla, mikä ei ole minusta suomalaiselle yhteiskunnalliselle tai hengelliselle keskustelulle kunniaksi. Oli olemassa valmiina uhka tai vihapuhe, ja oli olemassa uhattu osapuoli tai vihapuheen uhri. Uhka oli internetissä tapahtuva keskustelu, ja uhrina olivat lähinnä maahan tulleet muslimit. Foorumilta puuttui toinen osapuoli, jonka kanssa olisi voinut harjoittaa käytännössä vuoropuhelua. Asetelma ratkaistiin jo koolle kutsun yhteydessä, kun läsnä olivat presidentti Halonen ja valtionsyyttäjä Illman. Jussi Halla-ahon muutaman vuoden takainen blogikirjoittelu (v.2008) oli ollut vahvasti esillä mediassa myös vuonna 2011, ja erityisesti juuri edellä mainitut henkilöt puhuivat tällaista ”vihapuhetta” vastaan. Tässä oli ehkä tärkein syy seminaarin koolle kutsumiseen.

Halla-aho saikin Korkeimman oikeuden määräämän sakkotuomion seuraavana kesänä uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Uskaltaako internetiin laittaa mitään esille islamista, uskaltaako uskontoja vertailla? Uskaltavatko edes uskontokuntien johtajat puhua ja kirjoittaa sellaista, mikä olisi todellista dialogia?

Todellinen sananvapaus nostaisi mielestäni esiin ne piirteet eri uskonnoista (mm. islamista), mitkä voivat muodostua uhkaksi yhteiskuntarauhalle Suomessa ja maailmalla. Tulisi keskustella kysymyksistä liittyen vainoon, jota kohdistetaan rodun, uskonnon tai poliittisen vakaumuksen tähden. Samoin maahanmuutto- ja uskontokeskustelua tulisi käydä huomattavasti enemmän koskien juuri ihmisten todellisia kipuja ja uhkia meillä ja maailmalla.

Eettiset kysymykset liittyvät ihmisen jaloihin ominaisuuksiin. Empatia on toisen asemaan asettumista. Lähimmäisen kipu, pelko, yksinäisyys, kodittomuus, lukutaidottomuus tai kuoleman uhka ovat suuria ja tärkeitä kysymyksiä, joita tulisi ottaa esille. Näitä asioita voimme hoitaa kuntoon aivan riippumatta ihmisen uskosta tai vakaumuksesta; ja silti ne valitettavan usein liittyvät myös uskontoon. Jos uskonto on esteenä eettisten kysymysten hyvään ratkaisuun, sen tulisi olla tärkeä osa uskontokeskustelua.

Ihmisen terveyttä ei saa vahingoittaa uskonnon nimissä. Oppiminen ei ole pelkkä velvollisuus, se on oikeus. Maailmalla ja meillä on syytä suojella sekä tyttöjen että poikien yhtäläistä opiskelun mahdollisuutta. Minusta olisi nähtävä näiden oikeuksien ohittavan jokaisen yksittäisen uskonnon saneleman säännön. Samoin yksilön oikeus päättää oman elämänsä perusratkaisuista liittyen esimerkiksi uskontoon, avioliittoon ja opiskeluun, tulisi turvata. Itse ajattelen, että on suuri määrä sellaisia eettisiä länsimaisen yhteiskunnan peruspilareita, joista olisi nyt aika keskustella. Ei riitä, että näistä on lakipykälät olemassa. Näistä on myös keskusteltava aivan konkreettisesti ja ilman pelkoa.

Yhteys uskontojen kesken ei ole itseisarvo

Kristillisten kirkkojen ekumeeninen liike on korostanut ykseyttä ohi opillisten kysymysten. Ajatuksena on ehkä ollut yhteinen kristityn nimi, ja halu näkyä yhtenäisenä todistuksena maailmalle. On alettu toimia ’ykseyden hengen’ innostamina ja samalla sen sitomina. On kehitetty yhä laajeneva määrä toimintamuotoja, ja saatu julkisuutta ja kannatusta uusilta ihmisryhmiltä. Yksi tällainen erikoisuus tänä vuonna oli ”Ekopaasto”; sillä tahdottiin tuoda esille ilmastonmuutosta.

Vähitellen on ollut myös kristittyjen yhteisiä rukouksia muslimien ja juutalaisten kanssa. Aiheet liittyvät tällöin esimerkiksi luontoon tai maailmanrauhaan. Yksi esimerkki vuodelta 2007 on tässä: “Kristityt, muslimit ja juutalaiset kokoontuvat rukoilemaan luomakunnan puolesta Leppävaaran luterilaisen kirkon sisäpihalle Espoossa keskiviikkona 13. kesäkuuta klo 18. Rukoushetki radioidaan YLE Radio 1:ssä 1.7. klo 10.” Tästä tehtiin näin mediatapahtuma, joka herätti lähinnä arkuutta ja levottomuutta tavallisissa kristityissä.

Voisi olettaa, että jatkossa jokaisen suuremman islamistien aiheuttaman terroriteon jälkeen kutsutaan näkyvälle paikalle uskontokuntien edustajat yhteiseen rukoukseen, ja valtiovallan edustaja kutsutaan pitämään puhetta. Tämä ei ole mielestäni edistämässä keskustelua, eikä se ole lainkaan dialogia. Jos tällä tavoin on opittu osoittamaan ’ykseyden henkeä’, se on vain sammuttamassa todellista vuoropuhelua ja ongelmien käsittelyä. Kun kristittyjen dialogi toteutuu tällä tavoin, voimmeko edellyttää sen toteutuvan paremmin eri islamin suuntien ja painotusten kesken. Se on heille ehkä huomattavasti vaikeampaa.

Sananvapaus ei ole sitä, ettei sanota mitään muuta kuin hyvää toisesta osapuolesta. Eihän keskustelua voi käydä valheellisella pohjalla. Jos aina etsitään vain sitä mikä on yhteistä, mennään aivan varmasti harhaan.

Kun kristityt uskovat voivansa rukoilla yhdessä muslimien ja juutalaisten kanssa, se tarkoittaa oman uskon perustan kieltämistä. Kyse on siitä, että kristinuskoa ei ole ilman toista ja kolmatta uskonkappaletta. Tämä tarkoittaa selkeällä kielellä sitä, ettemme voi jättää uskonnostamme pois ihmisen syntiä, emmekä siis sovitusta Kristuksen työssä ristillä. Lisäksi usko herää Pyhän Hengen työn kautta. Ei ole olemassa mitään erillistä uskoa Isään Jumalaan ilman Kristusta ja Pyhää Henkeä, ja silti kristittyjen Jumala on yksi.

Ihminen ei ole hyvä. Ilman ihmisen pahuutta ei tarvittaisi rikoslakeja, eikä vihaa käsitteleviä keskusteluja. Ja juuri tätä on niin vaikea tunnustaa. Juutalainen hurskas luottaa lakiinsa ja säädöksiinsä. Islamissa ja kristinuskossa uskovat kulkevat oppinsa mukaan kohti tuomiota. Kaikki siis kysyvät elämisen vastuita ja sääntöjä, joiden varassa oltaisiin hurskaita tai päästäisiin lopulta paratiisiin tai taivaaseen. Kristitty myöntää, etteivät mitkään opit ja yritykset voi pestä ihmisen sisintä puhtaaksi, siihen juuri tarvitaan armo ja lahjana saatu pelastus Kristuksen työssä. Samoin kristittyinä pyydämme Jumalan Pyhän Hengen apua, johdatusta ja pyhitystä.

Uskontojen vuoropuhelun tulisi koskea uskontojen erilaisuutta, sekä niitä seikkoja, jotka sotivat lainsäädäntöä ja hyvää etiikkaa vastaan. Se saisi ulottua mielestäni myös eri uskontojen sisäisiin painotuksiin ja erilaisiin arvoihin. Vihapuhe on nyt muotisana, joka on leimannut sen käsittämään lähinnä islamiin ja maahanmuuttoon liittyvän kirjoittelun. Tämähän on luonnollisesti aivan väärin ja aiheuttaa arkuutta näiden tärkeiden asioiden käsittelyssä. Sen lisäksi unohdamme ne lähimmäisemme, joita tapetaan heidän uskonsa tähden joka päivä. Ja mitä vielä mahdammekaan unohtaa? Usein viha on niin lähellä, että sen näkeminen ja tunnustaminen sattuu omassa sydämessä. Samoin kokee suurta riittämättömyyttä, kun koko maailma tulee uutisissa vastaan. Ilman armoa en jaksaisi. Ei onneksi tarvitsekaan, vaan armo on lahjoitettu.

http://www.uskot-resa.fi/

http://www.uskot-resa.fi/hallitus/

 

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/18DDA3DC4C082838C22578220026A785?OpenDocument&lang=FI&print=y

http://www.uskot-resa.fi/etusivu/seminaari_vihapuheesta1912012/?session=16189471

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/5793-hs-presidentti-haloselta-vahva-ei-vihapuheelle

Ceta Lehtniemi

_____________________________________________

4.

Uskonrauha, yhteiskuntarauha ja uskontojen arvostelun kriminalisointi

YK ja uskontojen halventaminen on nyt ajankohtainen aihe. Voidaanko vaatia YK:ssa, että kansallisissa lainsäädännöissä on tiukkoja rajoituksia siitä miten uskontokeskustelua saa käydä. Voiko esim. islamin halventamisen pelosta tulla eräänlainen kahle sananvapaudelle, johon länsimaiset ihmiset ovat tottuneet ja johon lainsäädäntö on antanut turvan? Onko tarkoitus lopettaa YK:ssa lailla kaikki uskontojen halventaminen, ja silti pitää kiinni sananvapaudesta?

Nyt on kysymys tärkeistä asioista. Seuraava on suora lainaus wikipedian sivuilta: ”Vuonna 2009 YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin ”uskontojen halventamisen” vastainen julkilausuma. Arvostelijoiden mukaan kyse on 57 islamilaisen valtion muodostaman Islamilaisen konferenssin pyrkimyksestä estää islamin arvostelu. Arvostelijoiden mukaan islamilaiset valtiot ovat hyväksyneet YK:n ihmisoikeusjulistuksen sijasta Kairon julistuksen, jossa islam menee ihmisoikeuksien edelle. Arvostelijoiden mukaan samassa rintamassa ovat ihmisoikeuksia polkevat maat Kiina, Kuuba, Valko-Venäjä ja Venäjä.” http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Jumalanpilkka#YK_ja_uskontojen_halventaminen

Kansainvälinen kirjailijoiden sananvapausjärjestö on huolestunut

Pen international on kansainvälinen kirjailijoiden sananvapausjärjestö. Huomasin järjestön suomalaisilta sivuilta huolestumista juuri edellä kirjoittamastani asiasta. Kirjailijat ovat huolissaan siitä, että sananvapaus vaarantuisi, jos YK:ssa valmistelun alla oleva sopimus uskonnon halventamisen kieltämisestä toteutuisi. Lainaan lyhyesti sivulta http://www.suomenpen.fi/?p=381 :

”Uskonnon halventamisen ja sananvapauden suhde on visainen kysymys kautta maailman. Suomen PENin kanta on, että uskonnon halventamisen kriminalisoinnista on luovuttava. Keskeinen lähtökohta toki edelleen on, että jokaiselle on taattava oikeus harjoittaa omaa uskontoaan kohtaamatta syrjintää tai minkäänlaisia aggression muotoja. Olemassa oleva lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset takaavat uskonnonvapauden ja suojaavat kansalaisia vihapuheelta ja muilta rikoksilta. Kansainvälisen PENin globaali verkosto onkin huolestunut YK:n toimielimissä valmistelluista suunnitelmista kieltää kansainvälisillä sopimuksilla uskonnon halventaminen.”

Suomen laissa suojeltavana oikeushyvänä on yhteiskuntarauha

Käsittelen itselleni melko uutta asiaa ja turvaudun sen vuoksi lainauksiin. Nyt otan jälleen wikipediasta keskeisiä kohtia liittyen rikoslain uskonrauhaa koskevaan lainsäädäntöömme.

Uskonrauhan rikkominen, sen oikeudellinen suoja

”Uskonrauhan rikkominen on Suomen rikoslain 17 luvun 10 §:n määrittämä rikos, josta voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Laki tuli voimaan vuonna 1999. Uskonrauhan rikkomiseen syyllistyy mikäli[1]:  »julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta.»

Kriminalisoinnin perustelut

Vuonna 1997 lakiehdotuksesta antamassa lausunnossa perustuslakivaliokunta totesi, että lain ”suojelukohteina ovat kansalaisten uskonnolliset vakaumukset ja tunteet sekä uskonrauha yhteiskunnassa”. Valiokunnan mukaan lain tulkinnanvaraisuutta vähentää teon rangaistavuuden vaatima loukkaamistarkoitus ja se liittyy vain julkisuudessa tehtävään herjaukseen tai häpäisyyn.[3]

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mukaan oikeudellinen perustelu siihen, miksi teko on nykyisin voimassa olevassa laissa kriminalisoitu, liittyy yleiseen järjestykseen ja yhteiskuntarauhaan: julkinen uskonnon pyhien arvojen pilkkaaminen kenenkään siihen puuttumatta voisi herättää vihaa erilaisia uskontoja ja vakaumuksia edustavien ryhmien välille ja johtaa yleisen järjestyksen vaarantumiseen. Suojeltavana oikeushyvänä ei siten nykyisin ole enää jonkin uskonnon tai jumalan kunnia, vaan olennaisesti yhteiskuntarauha, jonka lainsäätäjä on pelännyt vaarantuvan, jos toisten uskonnollisten käsitysten tai uskonnonharjoittamisen loukkaaminen sallittaisiin.”  http://fi.wikipedia.org/wiki/Uskonrauhan_rikkominen

Suojeltavana oikeushyvänä on siis yhteiskuntarauha, jonka lainsäätäjä on pelännyt vaarantuvan, jos uskonnollisten käsitysten tai uskonnonharjoittamisen loukkaaminen sallittaisiin. Onko meillä Suomessa jo nyt joko täysin tai lähes sellainen laki, mitä YK:ssa vasta valmistellaan? Kuinka pitkälle kirkkojen ekumeeninen liike on tukemassa tätä suuntausta? Ei kai meillä myös media ole liukumassa samaan konsensukseen?

Itse tulen kyllä puolustamaan sananvapautta. Tosiasioiden ja vääryyksien esiin ottaminen loukkaa aina sitä tahoa, joka saa kritiikkiä osakseen, aina on loukannut. Ei uskonnonharjoittamista tai uskonnollisia käsityksiä voi nostaa jollakin tavoin niin yleviksi tai pyhiksi asioiksi, että niille tulisi antaa lainsäädännön kautta erityinen suoja. Uskonnollisten yhteisöjen tulisikin olla avoimia; ja tällöin vältytään parhaiten erilaisilta ihmisoikeuksien polkemisilta.

Ceta Lehtniemi

   ________________________________________

5.

Väkivaltaisia hyökkäyksiä kristittyjä kohtaan Tansaniassa, Nigeriassa ja Turkissa

Marttyyrikirkon Ystävien (MKY) viikkoraportti 19, toukokuu 2013,

http://us1.campaign-archive2.com/?u=acb191a2c658073611bcb6016&id=ff157ee79a

NIGERIA

Väkivalta kristittyjen yhteiskuntia vastaan yleistyy Nigerian pohjoisosissa. Viime viikolla epäillyt Boko Haram-islamistit hyökkäsivät keskiyöllä kristittyyn kylään nimeltä Zangan, joka sijaitsee Etelä-Kadunassa ja tappoivat toistaiseksi tuntemattoman määrän ihmisiä. Kyläläiset pakenivat suurissa määrin väkivaltaa. Paikalliset lähteet raportoivat Boko Haramin vannoneen tuhoavansa kristityt yhteiskunnat Etelä-Kadunassa. Samantapainen hyökkäys sattui alueella kuukausi sitten.

Runsas viikko sitten pastori Faye Pama Musa ammuttiin lähietäisyydeltä kahden epäillyn Boko Haram-jäsenen toimesta. Murha sattui isänsä henkiin jättämistä anoneen pastorin tytön silmien alla. Paikalliset johtajat ovat tuominneet pastorin murhan ja kuuluttaneet tiukempaa turvallisuutta sen jälkeen kun Boko Haramin raportoidaan olevan ottamassa osavaltiota kontrolliinsa.

Levottomuudet ovat laajalle levinneitä. 14 toukokuuta vähintään 53 ihmistä kuoli ja 13 kylää poltettiin Benuen osavaltiossa Nigerian keskiosissa.

Miksi laitan näitä lainauksia kaukaisista maista. Yksi syy on se, että myös Suomen kristityt ovat tehneet lähetystyötä ymmärtääkseni jo 1800-luvulta asti mm. Afrikan maihin. Nyt kristityt ovat suunnattomissa vaikeuksissa lähinnä islamistiterroristien iskujen vuoksi. Jo tämä riittäisi syyksi seurata näiden lähimmäistemme tilannetta, ja rukoilla heidän puolestaan. Kyse on myös rajuista ihmisoikeusrikkomuksista ja väkivaltarikoksista. Näistä raportointi ei toimi oikeudenmukaisesti mediassamme.

Olen seurannut Marttyyrikirkon Ystävien Viikkoraporttia n. 30v. Kun ajattelee maailman tämänhetkistä epävakautta, niin MKY:n toiminnalla lienee suuri merkitys nimenomaan ihmisoikeuksien toteutumisen ja tiedonsaannin näkökulmasta.

Ceta Lehtniemi

_____________________________________________

6. ja 7. http://ceta.nettisivu.org/2014/03/05/abrahamin-lapset-kirja-arvostelu/

____________________________________________

 

8.

Okkultismista, TT Matti Kankaanniemen kirjoitus internetistä

Paha, pikkusormi ja koko käsi

http://www.nic.fi/~shn/tekstit/okkultismi.htm

TT ja KTM Matti Kankaanniemi on laittanut internetiin luettavaksi okkultismia käsittelevän kirjoituksen. Se on hyvää varoitusta vaikeasta alueesta. Tässä kirjoituksessa tulee tutkijan näkökulmaa esille. Itselleni on ehkä hahmottunut hieman toisin tämä aika liittyen erityisesti okkultismin tunkeutumiseen kristinuskon sisälle. Eli oma huoleni on kohdistunut myös esim. äärikarismaattiselle alueelle ja siihen miten myös täysin väärin perustein harjoitetaan ”demoneista vapauttamista” ajamalla ikään kuin jotain ulos kristityistä tai yleisesti vain sairaista ihmisistä.Voisin myös ajatella, että helluntaikristillisyyden leviämiseen on monia syitä, osaksi jopa synkretismiin liittyviä tekijöitä monien luonnonuskontojen vaikutusalueilla. Nämä kommentit laitan vain osoittamaan, että luin kirjoituksen myös arvioiden sitä samalla.

Samoin arvelen, ettei varhaiskirkon tarvinnut erityisesti korostaa vapauttamistyötä, vaan se sisältyi luonnollisella tavalla Kristuksen sovitustyön vastaanottamiseen ja terveen evankeliumin julistamiseen. Kun Jeesus on Herra, niin muita herroja tai demoneita ei silloin ihmiseen enää sovi. Eli dramaattinenkin muutos saattoi ilmetä ilman sen ihmeellisempiä ”toimenpiteitä”. Omasta mielestäni kaikki kristillisyys, mistä puuttuu selkeä sanoma Kristuksen sovitustyöstä, menettää ”tehonsa” okkultismia vastaan, ja tällöin itse kristillinen yhteisökin on vaarassa. Tämä koskee luonnollisesti myös luterilaista kirkkoa.

Kankaanniemen kirjoituksen lähdeluettelo on mittava ja monipuolinen. Siihen kannattaa tutustua sekä samoin tähän asiantuntijan painavaan sanaan. On ihan hyvä lukea kirjoituksia, jotka tuovat uusia näkökulmia tärkeisiin aiheisiin. Varoittaminen on ydinasia, ja se tulee kyllä todella selkeästi esille. Samoin tarvitsemme paljon Jumalan antamaa viisautta ja nöyryyttä voidaksemme auttaa ihmisiä vapautumaan monenlaisen valheen ja okkultismin siteistä, jopa demonien vaikuttamasta possessio-tilasta. Luotan kyllä selkeän ja terveen evankeliumin julistamisen olevan tärkeintä myös tänä aikana.

Kirjan alku:

1. Miksi tämä kirja?

Tämän kirjan kirjoittamisen motiivina on okkultismin leviämisen ehkäiseminen. Kirjan tarkoituksena on osoittaa okkultismiin liittyviä vaaratekijöitä sekä esittää kristillisen teologian mukainen käsitys sen harrastamisesta. Erilaisista okkultismin muodoista kiinnostuneille pyrimme esittämään näiden harrastusten synkän kääntöpuolen ja mielenterveyteen vaikuttavat huomattavat riskitekijät. Toisaalta tässä kirjassa käydään läpi myös kristillinen käsitys okkultismista ja myös okkultismista johtuvista ongelmista vapautuminen. Varsin monelle itseään kristittynä pitävälle ihmiselle on epäselvää raamatullisen kristinuskon ja okkultististen filosofioiden ja harrastusten yhteensovittamattomuus. Jos ei muuta, niin toivon lukijan joutuvan valinnan paikalle okkultismin ja kristinuskon välillä. Toivon tämän artikkelin myös herättävän okkultismiin sotkeutuneita ihmisiä ja osoittavan heille tavan vapautua näiden harrastusten mahdollisesti aiheuttamista ongelmista.

…jatkuu

____________________________________________________

9.

http://www.tapiopuolimatka.net/84

Hedelmästään puu tunnetaan

Professori Tapio Puolimatka on vakuuttunut kristinuskon totuudesta. Sen voi todeta vertailemalla kristinuskon ja muiden kulttuurien hedelmää.

Miten Kristuksen evankeliumi on vaikuttanut kulttuuriimme? Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka on tätä kysymystä pohtiessaan vakuuttunut siitä, että kaikki tiedon ja viisauden aarteet ovat Kristuksessa.

– Kristinuskon erottaa muista uskonnoista Jeesuksen ristintyön merkitys. Kun ymmärrämme sen, näemme oman pahuutemme ja alamme katua sitä, Puolimatka selittää.

– Emme esimerkiksi ihmissuhteissa enää automaattisesti syytä toista ongelmista, vaan alamme nähdä vikaa myös itsessämme.

Puolimatkan mukaan katumuksella on kulttuuria uudistava voima. Sen voi todeta runsaasta hyvästä hedelmästä, jota Kristuksen evankeliumi on saanut aikaan yhteiskunnassa: evankeliumi on luonut perustan ehdottomille ihmisoikeuksille, yksilönvapaudelle, demokratialle, tieteen kehitykselle ja hyvinvointiyhteiskunnalle, jossa heikoista huolehditaan.

Syntien tunnustaminen tuo laatua elämään

Tutkimusten mukaan ihmisellä on syntyessään luontainen intuitio Luojan olemassaolosta. Tästä kertoo myös omatuntomme.

– Kun evankeliumin sanoma siirretään syrjään, ihminen joutuu itsepetoksen valtaan. Hän vieraantuu Jumalasta ja samalla itsestään.

Puolimatka luettelee tukun evankeliumista vieraantumisen yhteiskunnallisia seurauksia: ihmisarvo heikkenee, yksilönvapaus kapenee, kriittinen ajattelu tukahdutetaan, elämän laatu heikkenee.

– Ateismi tai islam eivät pysty yhtä hyvin rajoittamaan ihmisen pahuutta, koska ne kieltävät sanoman Kristuksen rististä. Toki myös kristillisissä kulttuureissa on ihmisen vajavaisuudesta johtuvaa pahuutta, mutta evankeliumi rajoittaa sen voimaa. Syntien tunnustaminen nostaa yhteiskunnan elämän laatua, Puolimatka esittää.

Miten sitten ihmiset voisivat ymmärtää Kristuksen evankeliumin merkityksen?

– Se on Pyhän Hengen, ei ihmisen työ. Meidän tulee vaalia henkilökohtaista suhdettamme Kristukseen.

– Toki uskovien on hyvä suhtautua kriittisesti nykykulttuuriin ja tuoda siihen oma rakentava panoksensa. Kriittisiä hyökkäyksiä ei pidä pelätä, sillä ne saavat ihmiset kiinnostumaan asiastamme. Omille luennoillenikin tulee sitä enemmän väkeä, mitä enemmän tutkimuksiani on kritisoitu.

Kristuksen muuttava voima vakuuttaa

Puolimatka löysi totuuden Kristuksesta 15-vuotiaana tiedostettuaan Jumalan rakkauden hengellisessä tilaisuudessa. Hän oli ennen sitä rukoillut ja lukenut Raamattua kuitenkaan tuntematta Jumalaa.

Työskenneltyään nuorena pari vuotta Aasiassa Logos-lähetyslaivalla Puolimatka vakuuttui entisestään kristinuskon totuudesta.

– Näin, miten kielteisesti sikäläinen kulttuuri vaikutti ihmisten elämään ja toisaalta miten ratkaisevasti uskoontulo muutti sitä. Myös filosofian opiskeluni ateistisessa ympäristössä vahvisti kristinuskon totuudesta, sillä opetus oli älyllisesti rajoittunutta ja yksioikoista.

Vaikuttavin todiste kristinuskon puolesta on Puolimatkan mielestä kuitenkin Kristuksen muuttava voima elämän kärsimyksissä.

– Vaikka ihminen olisi synnin tähden tuhonnut elämänsä, Kristus pystyy nostamaan hänet vaikeuksien yläpuolelle ja kääntämään kaiken siunaukseksi.

Tapio Puolimatkalta on hiljattain ilmestynyt teos Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa (Aikamedia, 2013), joka käsittelee Kristuksen evankeliumin vaikutusta kulttuuriin.

Teksti: Minni Heinilä

____________________

10.

Mielenterveysmessuilla 19-20.11.2013 oli:

(Lue tämän kirjoituksen perässä oleva kriittinen käsitykseni energiahoidoista ja enkeliterapiasta!)

Arvokeskustelupaneeli ajankohtaisesta aiheesta:

Koululääketiede ja vaihtoehtohoidot
Sekä-että vai joko-tai
Puheenjohtaja: Maarit Huovinen, toimittaja
Keskustelemassa mm.
puheenjohtaja Anna Sofia Nevanlinna, Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
emerituspiispa Juha Pihkala
puheenjohtaja Merja Merasto, Sairaanhoitajaliitto
Professori, terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas, Itä-Suomen Yliopisto

Anna Sofia Nevanlinna ilmoittaa hoitohuoneessaan antavansa seuraavia hoitoja:

·         Luova valomatka =Regressio-ohjaus ja enkelihoito


Enkelihoito on kokemus, jonka aikana asiakas pääsee itse tutustumaan enkeleihin ja muihin ihastuttaviin valo-olentoihin. Tämän hoidon aikana asiakas täyttyy rakkaudesta ja valosta sekä saa nähdä itsensä upeana ainutlaatuisena ihmisenä. Tutustuminen valomaailmaan antaa rutkasti lisäeväitä elää täydemmin tätä hetkeä sekä lisää rakkauden kokemista itseä ja maailmaa kohtaan.

Luovan valomatkahoidon aikana asiakas makaa hoitopöydällä ja hoidon antaja sanallisesti rentouttaa asiakaan syvään rentoutustilaan. Rentoutunut asiakas ohjataan hellästi henkilökohtaiselle matkalle. Hoidon antaja on asiakkaan oppaana, ikään kuin apurina. Asiakas itse kokee matkan omalla henkilökohtaiselle tavallaan. Regressio-ohjauksen aikana matka suunnataan kohti asiakkaan mennyttä. Enkelihoidon aikana matka suunnataan kohti korkeampia värähtelytasoja. Hoidon lopuksi koettu käydään yhdessä läpi keskustellen.

Hinnasto 1.1.2013 alkaen:

1,5 – 2 h

90 eur

__________________________

KRIITTISIÄ KANNANOTTOJANI EDELLISEEN AIHEESEEN:

Laitan kolme lyhyttä kirjoitustani liittyen uushenkiseen (New Age) käsitykseen energiasta, energiahoidoista ja enkeliterapiasta. Ne ovat sähköisestä kirjastani ”Sovituksen syrjäytymisestä sivuraiteelle” vuodelta 2009.

Energiaa koskevat perusväittämät New Agen piirissä

• Energian sanotaan olevan kaiken näkyväisen ja näkymättömän perusta maailmankaikkeudessa.
• Kun universaalienergian virrassa ruumiin läpi tulee tukoksia tai virtaus häiriintyy, seurauksena on sairaus.
• Parantaja aktivoi ja kanavoi universaalienergiaa.
• Muutokset universaalienergiassa selittävät kaikki ne tapahtumat, joita aikaisemmin kutsuttiin yliluonnollisiksi tai ihmeiksi.
• Universaalienergia on sama mitä uskonnot ovat kutsuneet jumalaksi.

Kaikki ne hoitomenetelmät, joiden sanotaan perustuvan kosmiseen voimaan ja elämänenergiaan (universaalienergiaan), sisältävät myös hengelliset periaatteet. Ne eivät ole vain hoitomenetelmiä, vaan ne sisältävät aina pyrkimyksen päästä tasapainoon maailmankaikkeuden kanssa, joka siis myös käsitetään energiaksi. Syntyy vakava virhepäätelmä: New Age -uskova ei tarvitse Pelastajaa, saati syntien Sovittajaa.

Myös tässä yhteydessä käytetty uskonnollinen termi energia ei vastaa lainkaan fysiikan käsitteitä. Toivon, että kirjani yhteydessä vähitellen hahmottuu tähän kätkeytyvä hengellinen valheellisuus ja vaara joutua pimeyden voimien kanssa tekemisiin. Se mikä näyttää hyvältä, pehmeältä, kokonaisvaltaiselta ja uudella tavoin tieteelliseltä, osoittautuu lopulta asiaksi, joka vie meiltä yhteyden Jumalaan ja pelastuksen.

Näin kollektiivisen tajunnan ja elämänenergian käsitteet leviävät laajalle. Juuri tämä energia-ajattelu löytyy monen nykyisen uushenkisen terapian taustalta kuten kirjoitin jo aiemmin toisessa yhteydessä. Näissä hoidoissa sanotaan välitettävän universaalienergiaa tai hoidettavan sen tukoksia.

 

Energiahoidoista ja reikistä

Kirjoitan vielä lyhyesti energiahoidoista ja reikistä, niin kuin olen asian ymmärtänyt reikiä markkinoivilta nettisivuilta. Erityisesti kysymyspalstat ovat olleet valaisevat. Pientä kertausta en voi välttää. Tässä ilmoitan suoraan mielipiteeni. Se on näkemys, johon minulla on oikeus. Se on suuresti ristiriidassa hoitoja antavien ajatusten kanssa. Jos olisin jotain muuta mieltä kuin olen, ei minulla olisi mitään syytä kirjoittaa tästä asiasta.

Energiahoidoissa sanotaan siis välittyvän kosmisia energioita (elämänenergiaa) ihmiseen tai pyritään energioitten tasapainotukseen.

Usein esim. reikihoitoja antava henkilö on saanut vain kahden päivän koulutuksen. Siinä yhteydessä henkilö saa viritykset ja näin kanavat voimien välittämiseen avautuvat. Viritys/vihkimys on rituaali, jonka reikiopettaja tekee oppilaalle. Rituaaliin kuuluu, että oppilas pitää silmät suljettuna ja kääntyy näin sisäänpäin. Näissä hoidoissa niin sanottu reiki-sukupuu eli katkeamaton opettaja-oppilaslinja on tärkeä. Myös symbolit ovat käytössä etenkin virityksiä annettaessa. Hoito voi olla myös ns. kaukohoitoa. Se on menetelmä, jonka avulla voi lähettää hoitoa eri paikoissa ja ajoissa oleviin ihmisiin ja asioihin. Menetelmä opitaan Reiki 2 -kurssilla.

Näissä niin sanotuissa energiahoidoissa voidaan käyttää mukana jotain hierontaa tai kosketusta, kuuntelua, musiikkia ja esimerkiksi ikonin kuvaa.

Kaikissa näissä hoidoissa altistutaan todellisille pahan voimille, vaikka sen ymmärtäminen on vaikeaa. Kyse ei ole siis vain siitä onko hoidolla vaikutusta ihmisen terveyteen. On aina kyse myös hengellisestä kosketuksesta hoidon taustalla olevaan okkultistiseen maailmaan.

Reikiyhdistyksissä kuitenkin sanotaan, että hoidossa ei ole mitään kristinuskon vastaista. Perusteluna käytetään mm. sitä, että edellinen paavi Johannes Paavali II sai reikihoitoja puolalaiselta nunnalta. Paavilta on olemassa kirjallinen lausunto reikin positiivisista ominaisuuksista ja se on esillä erään puolalaisen katedraalin seinällä. Näin sanottiin reikisivulla.

Valitettavan moni yhtyy reikiä markkinoivan yhdistyksen käsitykseen, että reiki hoitomuotona ei ole sidoksissa mihinkään uskontoon. Siinä ei monen kristitynkään mielestä voi olla uskon vastaista, koska molemmissa on kyse auttamisesta ja lähimmäisenrakkaudesta. Käy niin, että kristityt yhä heikommin ovat harjaantuneet erottamaan okkultismin siteitä.

On myös erittäin valitettavaa, että nämä täysin näyttöön perustumattomat maksulliset energiahoidot yleistyvät vapaasti. Nyt kuitenkin puuttuu kaikki ohjeet ja säännöt näistä hoitomuodoista ja sen vuoksi ne kulkeutuvat niin moneen yhteyteen hyvinvoinnin tai virkistyksen nimissä. Tätä kirjoitettaessa on valmisteilla vaihtoehtohoitoja käsittelevä laki. En usko sen kuitenkaan tuovan selkeyttä näille alueille. Toivon toki näin tapahtuvan.

Koska tässä yhteydessä tuli puhe myös laajemmin New Age -liikkeestä, uushenkisyydestä, uususkonnollisuudesta, otan vielä hiukan asiatietoa näkyviin.

Enkelikurssit ja enkeliterapia

Moni luontaishoitola ilmoittaa nykyisin enkelikursseista. Ohjelma voisi olla vaikkapa tämä:

”Enkeli-illoissa käydään läpi seuraavia asioita. Miten enkelit ja oppaat ilmentävät itseään meille? Miten he haluavat auttaa ja opastaa meitä? Miten opitaan suojautumaan ja maadoittumaan? Meditointia hoitavan rummutuksen kera ja ilman. Alkumeditaatio tapahtuu Arkkienkelin suojaavissa energioissa.” Edellä oleva on yhdistelmä parista ilmoituksesta.

Kun etsii Googlella sanan enkeliterapia, niin saa 808 osumaa (v.2009). Sitä on tarjolla joko ihan yksistään tai muiden New Age -terapioiden, kuten reikihoidon ohessa. Ilmoitukset ja kirjoittelut ovat houkuttelevia. ”Enkeliterapia auttaa meitä löytämään tien Kotiin.” ”Enkeliterapiassa saamme leijua kauniissa universaalin rakkauden virrassa.” ”Olin eilen enkeliterapiassa. Olo on ihanan rauhallinen. Sain itselleni henkioppaan ja kuulin entisistä elämistäni.” … jne. Näin herkkäuskoisia eksytetään ihmeelliseen henkiseen maailmaan.

Tietoa arkkienkeleistä ja enkelikorteista on jaossa monissa lehdissä ja lähes kaikilla rajatiedon messuilla. Ensin mainituista sanotaan seuraavaa: ”Arkkienkelit auttavat meitä puhdistumisprosessissa, jotta voisimme avata yhteyden suureen kokonaisuuteen ja toteuttaa Korkeinta jumalallista suunnitelmaa –Rakkautta.” (Minä Olen 6/2005)

Monelle on tullut tutuksi Diana Cooperin Ihanat enkelit ja Anja Kuloveden enkelikortit. Niin hulluksi on maailma mennyt, että erään kaupungin koulutuksenkin yhteyteen oli otettu mukaan enkelikortit. Jopa eräässä kristillisessä lehdessä oli 2000-luvun alkupuolella kirjoitus siitä miten eräs henkilö oli enkeli-ilmestyksen jälkeen perustanut enkelikaupan. Muistan asian siitä syystä, että asuin paikkakunnalla ja iäkäs kristitty ystäväni näytti minulle artikkelia kuin isoa ihmettä. Luin kirjoituksen, mutta ilmeeni taisi sanoa enemmän kuin sanani olisivat kertoneet. ”No, etkö sinä pitänyt kirjoituksesta?”, sanoi ihmettelevä rakas vanhus. ”Kuule, nyt en pitänyt. Enkeleillä on Raamatussa ollut aina jokin merkittävä sanoma. Jumala ei lähetä heitä sen vuoksi, että perustettaisiin enkelikauppa.”

Jumala ei lähetä näitä tässä yhteydessä mainittuja ”enkeleitä”. Ne eivät itse asiassa ole enkeleitä lainkaan vaan valheen luomia olentoja henkimaailmasta. Ja en pidä siitä, että näillä asioilla leikitään edes jonkin kurssin yhteydessä. Kaikki kuulostaa ja näyttää niin enkelimäiseltä ja ihanalta. Ja kuitenkin näin viritetään jälleen valheen verkkoa. Sielunvihollisen tarkoitus on aina johtaa harhaan ja se tekee sen mielellään käyttäen kristillisiä aiheita. Myös terveydellisiä riskejä on ollut näkyvissä. On vaarana, että saatetaan ihminen alttiiksi henkiselle sairastumiselle.

Jumalan oikeilla enkeleillä on ollut ihania tehtäviä ilmoituksen tuojina. Hän lähettää myös enkelinsä meitä varjelemaan. Raamatussa puhutaan paljon enkeleistä ja sieltä heistä onkin turvallista lukea.

Ceta Lehtniemi

____________________________

 

Paluu sivulle yleinen eli julkaistaviin artikkeleihin